L’Oficina de Consum de la Garrotxa tanca l’any 2021 gestionant 3.252 expedients (657 reclamacions, 2588 consultes i 7 queixes)

La pandèmia de la Covid-19 ha tornat a marcar l’activitat de l’Oficina de Consum de la Garrotxa. Durant tot aquest l’any, l’Oficina de Consum ha continuat prestant els seus serveis d’informació i assessorament a les persones consumidores de manera telemàtica, a través del telèfon, correu electrònic i de manera presencial si la qüestió a tractar ho feia necessari, a través de la cita prèvia. Aquest any 2021 les reclamacions han disminuït un 20% aproximadament. Aquest fet tan destacable s’explica perquè l’any 2020 el tancament de la clínica Dentix va augmentar considerablement el volum de reclamacions.

Per municipis, Olot és el municipi de residència de la majoria de persones que interposen una reclamació., en total, 479 durant l’any 2021. Els municipis que es troben en segon lloc, amb una gran diferència, són Les Preses i la Vall d’en Bas, amb 25 ciutadans de cada localitat que han reclamat davant l’Oficina de Consum, i la resta de reclamacions, fins arribar a les 657 totals es reparteixen entre la majoria de municipis de la comarca.

En quant a les temàtiques de les reclamacions, els serveis de telecomunicacions i serveis relacionats amb internet han generat el volum més ampli de reclamacions, amb un total de 152 i una gran quantitat de consultes.

El segon àmbit amb més reclamacions ha estat el de subministraments bàsics, amb 139 reclamacions i també moltes consultes relacionades amb aquesta temàtica. Pel que fa a la llum i el gas, les reclamacions fan majoritàriament referència a conflictes amb la facturació i amb els tràmits d’altes i baixes. Destaca aquest any el tema de les contractacions que s’han dut a terme amb pràctiques comercials telefòniques poc clares. I també destaca en aquest apartat la no emissió de factures per part d’Endesa a molts dels seus clients, al·legant un problema informàtic que ha generat moltes consultes i algunes reclamacions de clients, basant-se en l’incompliment normatiu de la companyia elèctrica.

Passa al tercer lloc de volum de reclamacions (l’any 2020 ocupava el primer) el sector dels serveis generals de consum, amb 125 reclamacions. Aquestes inclouen: serveis immobiliaris, serveis de manteniment de la llar, serveis de reparació de vehicles, amb conflictes per interpretació de contractes, incompliment de garanties, problemes de prestació de serveis, cobraments indeguts, etc.

El sector de béns de consum i productes, amb 103 reclamacions, creix aquest any amb els conflictes en relació a la compra de productes per internet (manca d’entrega, incompliment de terminis, productes defectuosos, etc…).

Els serveis financers, amb 78 reclamacions i el servei de transport de passatgers, amb 60 reclamacions, completen el número de reclamacions gestionades durant l’any 2021  l’Oficina de Consum de la Garrotxa.

Un any més, l’Oficina de Consum de la Garrotxa és percebuda per la població de la Garrotxa com a punt de referència per donar suport, assessorament i gestionar tràmits per a les persones consumidores de la comarca. A més, l’Oficina de Consum, a part de resoldre queixes, reclamacions i denúncies, actua com a servei preventiu a través del grup de consum de la Garrotxa, la Junta Arbitral de Consum, el servei d’informació i formació al consumidor i tots els canals al seu abast per fer arribar a la ciutadania tota la informació necessària per evitar la vulneració dels seus drets.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa dedica una atenció especial als col·lectius més vulnerables en les relacions de consum, com són les persones grans, les persones malaltes, amb discapacitat, els infants, adolescents o qualsevol col·lectiu o persona que per qualsevol circumstància, es trobi en una situació d’indefensió. És per assolir aquest objectiu que, a més de tenir una presència constant als mitjans de comunicació local amb la Consulta del mes, treballem conjuntament amb tots els ajuntaments de la comarca, amb el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal d’Olot. S’ha teixit una xarxa d’agents de consum que, cada cop més, permet detectar situacions que poden vulnerar els drets dels consumidors i informar amb rapidesa i donar la veu d’alerta.

Finalment, en relació a la difusió i foment de l’arbitratge de Consum, l’Oficina ha treballat durant 2021 en l’adhesió d’establiments de neteja i bugaderia, paqueteria i estancs. Una trentena d’establiments han estat informats. En total, a la Garrotxa hi ha 258 establiments adherits.

Altres accions dutes a terme per l’Oficina de Consum de la Garrotxa al llarg de 2021 han estat l’elaboració d’un document explicatiu sobre el procediment a seguir per reclamar les despeses de constitució d’hipoteca i els documents a adjuntar per fer aquesta reclamació, facilitant les dades de contacte de la figura del defensor del client de les principals entitats bancàries. Més d’un centenar de persones, segons les informacions de les que disposa l’Oficina de Consum han rebut el retorn de les despeses reclamades més interès legal. Aquesta dada és de persones consumidores que han fet gestions a través de l’Oficina de Consum.

I finalment, a més de la difusió de La Consulta del mes a través de Ràdio Olot, la Comarca i anuncis a Olot Televisió, com acció de difusió a les xarxes socials i per difondre a través dels grups de ciutadans i ciutadanes, destaca, durant l’any 2021, l’edició d’una sèrie de vídeos que sota el títol “Tenir el que s’estalvia” han tingut com a objectiu donar als consumidors consells per assolir estalvi en els seus subministres o contractacions de serveis.

Trobades amb empreses “Phone to phone”

En motiu de la pandèmia, les trobades presencials que es duien a terme entre el personal de l’Oficina de Consum i els serveis d’atenció al client de les diferents empreses de serveis que operen a la Garrotxa van haver de canviar el seu format, fent-ho de manera telefònica. L’objectiu d’aquest contacte és que, a partir de les reclamacions i queixes rebudes a l’Oficina per part dels consumidors, les empreses objecte d’aquestes reclamacions puguin actuar de manera preventiva.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa durant l’any 2021 ha dut accions de millora amb: el punt d’atenció al client d’Endesa (amb el gerent de l’empresa Tecniber, que és qui gestiona el punt d’atenció al client d’Endesa a la comarca i amb responsable del Servei d’Atenció al Client d’Endesa a la comarca).

Presentacio memoria.2021