Consell Comarcal de la Garrotxa

Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen al CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, amb CIF P6700007E , i domicili a carrer Av. Onze de Setembre, 22, telèfon 972 274 900 i adreça electrònica [email protected]

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats pel Consell Comarcal de la Garrotxa, única que té plena validesa legal.

El Consell Comarcal de la Garrotxa no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Consell Comarcal de la Garrotxa. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé al Consell Comarcal de la Garrotxa o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. Tanmateix, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

L’escut oficial del Consell Comarcal de la Garrotxa i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia del Consell Comarcal de la Garrotxa, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Consell Comarcal de la Garrotxa. El Consell Comarcal de la Garrotxa n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell Comarcal de la Garrotxa.

En l’exercici de les seves competències i funcions el Consell Comarcal de la Garrotxa tracta dades de caràcter personal. A aquest lloc web i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa figuren formularis que permeten al Consell Comarcal de la Garrotxa obtenir dades. Els formularis informen de les finalitats de la recollida i dels aspectes més rellevants del tractament. En aquest enllaç figura informació sobre la Política de protecció de dades del Consell Comarcal de la Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Galetes en aquest enllaç

El Consell Comarcal de la Garrotxa no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell Comarcal de la Garrotxa. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.