Oficina de consum

Principals funcions:

  • Informar, ajudar i orientar als consumidors i usuaris per a l’adequat exercici dels seus drets.
  • Atendre les denúncies, reclamacions i queixes dels consumidors o usuaris i, si és el, cas derivar-les a les entitats o organismes corresponents.
  • Mediar els conflictes que puguin tenir els consumidors i usuaris de la nostra comarca vers qualsevol empresa del territori espanyol.
  • Formar i educar en temes de consum als nostres ciutadans.
  • Controlar mitjançant inspeccions i anàlisis, els productes i serveis que hi ha en el mercat.

 Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22 (planta baixa)
17800 – OLOT
Tel. 972 27 60 44
Adreça electrònica: consum@garrotxa.cat

Informació al consumidor

Informació als comerciants o empresaris

Normativa d’interès

Junta arbitral de consum de Catalunya

Formularis i models

Notícies i alertes de consum