Select Page

CONTACTE

El Consell Comarcal presta els seus serveis als ciutadans de la comarca de la Garrotxa. En alguns casos poden accedir-hi directament -és el cas de l’oficina de joventut, d’informació al consumidor, de rehabilitació d’habitatges…- i en d’altres és el seu mateix ajuntament el receptor directe dels serveis, i el ciutadà se’n beneficia indirectament -recollida selectiva de deixalles, serveis tècnics, assessorament jurídic…

Per qualsevol consulta d’informació es pot posar en contacte amb el Consell Comarcal de la Garrotxa a la següent adreça:

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22
17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 274 900
Fax.972 271 594

ccgarrotxa@garrotxa.cat

Horari de registre de documents

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.