Sistemes d’Informació

El Servei de Sistemes d’Informació és el responsable de l’estructura informàtica i de telecomunicacions del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca que ho sol·liciten. S’encarrega de la gestió de sistemes informàtics, seguretat informàtica, suport en administració electrònica, entre d’altres.

  • Suport en la implantació i el foment de l’administració electrònica.
  • Manteniment preventiu de sistemes informàtics.
  • Assistència tècnica en tecnologies de la informació i telecomunicacions.
  • Suport al coneixement i ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) pels ciutadans.
  • Emmagatzematge de dades.

Telèfon: 972 27 49 00

Adreça electrònica: ssi@garrotxa.cat