Les nostres àrees de treball

  • Educació i joventut
  • Urbanisme i edificació
  • Oficina de consum
  • Servei de gestió econòmica – Intervenció – Tresoreria
  • Serveis Jurídics
  • Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Relacions Institucionals
  • Sistemes d’Informació
  • Arxiu

Educació i joventut

Urbanisme i edificació

Oficina de consum

Servei de gestió Econòmica

Serveis Jurídics

Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Relacions Institucionals

Sistemes d’Informació

Arxiu