Arxiu

El Servei d’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa es va crear l’any 2001 per tal de gestionar i organitzar la documentació produïda o rebuda pel Consell Comarcal i per altres organismes que en són dependents. Una altra funció del Servei d’Arxiu és donar assistència als municipis de la comarca en matèria d’arxius i gestió de la documentació.

L’any 2009, es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquest conveni va implicar la creació d’un nou arxiu on i s’ubicaria la documentació inactiva i semiactiva del Consell Comarcal de la Garrotxa. El 2011 va ingressar al nou equipament tota la documentació que es conservava a l’arxiu del Consell Comarcal. La nova seu de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, situada al puig del Roser, es va inaugurar el 16 de març de 2012.

Els fons documentals que gestiona el Servei d’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa en aquest equipament són:

  • Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa
  • Consell Comarcal de Muntanya de la Garrotxa
  • Consell Comarcal de la Garrotxa
  • Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA
  • Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Pàgina web de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

 

ACGAX. Servei d’Imatges. Col·lecció d’imatges de l’ACGAX. Jaume Orpinell.