Educació i joventut

El Servei d’Educació té subscrit amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya un conveni per a la gestió de les següents competències en servei de transport escolar, servei de menjador escolar i servei d’ajuts de menjador i/o desplaçament.

El Servei de Joventut és l’encarregat de gestionar les accions comarcals relacionades amb l’àmbit juvenil. Presta un servei als municipis de la comarca, desenvolupant actuacions amb la finalitat d’impulsar les polítiques de joventut a la comarca i oferir a les persones joves del territori els recursos necessaris per al desenvolupament del seu propi projecte de vida.

Educació

Joventut