Joventut

EL SERVEI DE JOVENTUT

El servei de Joventut s’encarrega de gestionar les accions comarcals relacionades amb l’àmbit juvenil. Presta servei als municipis de la comarca, desenvolupant actuacions amb la finalitat d’impulsar les polítiques de joventut a la Garrotxa i oferir a les persones joves del territori els recursos necessaris per al desenvolupament del seu propi projecte de vida.

Entre les diferents actuacions que es duen a terme s’hi inclou la redacció, execució i gestió del Pla Comarcal de Joventut, així com la redacció i execució dels Plans Locals de Joventut de diversos municipis de la comarca.

També és el responsable d’executar totes aquelles competències en matèria de joventut que la Generalitat de Catalunya té delegades al Consell Comarcal de la Garrotxa: les inspeccions i tramitacions d’instal·lacions juvenils, les visites de comprovació i control de les activitats de lleure dirigides a menors de 18 anys i la disponibilitat d’una Oficina Jove Comarcal.

El treball amb les diferents administracions, entitats i agents del territori de manera col·laborativa, cooperativa, mancomunada, transversal i en xarxa, facilita disposar de les eines necessàries per ajudar a impulsar i desplegar accions comarcals en matèria de joventut, prenent com a referència les directrius que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Trobareu tota la informació a www.garrotxajove.cat.

Horari d’atenció al públic: Matins de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.00 h.
Adreça: Consell Comarcal de la Garrotxa. Av. Onze de Setembre, 22, segona planta – 17800 Olot.
Telèfon: 972 27 52 42
Adreça electrònica: joventut@garrotxa.cat
Instagram: @garrotxajove

L’OFICINA JOVE DE LA GARROTXA

L’any 2014 la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Generalitat de Catalunya desplega el servei d’Oficina Jove a la Garrotxa amb l’objectiu de posar a l’abast de totes les persones joves de la comarca una xarxa de serveis i equipaments que puguin donar suport en el seu procés d’emancipació.

Està gestionada per un equip multidisciplinari, integrat per professionals de joventut que treballen de forma col·laborativa i coordinada, amb una visió comarcal i compartint els objectius estratègics següents:

  • Donar a les persones joves una atenció integral que afavoreixi el seu desenvolupament personal i social.
  • Prestar els serveis d’informació, orientació i/o assessorament en aquells temes que afecten la vida de les persones joves, principalment: educació, treball, salut,  habitatge, associacionisme i participació.
  • Acompanyar i/o derivar els joves als serveis especialitzats del territori.

L’Oficina Jove de la Garrotxa presta el servei d’informació i orientació juvenil, pilar fonamental de qualsevol Oficina Jove: Informa, assessora, orienta i dona suport a les persones joves davant de qualsevol tràmit, gestió, dubte o necessitat. Podem considerar aquest servei com la finestreta única que atén la persona jove en primera instància i la deriva al servei especialitzat que correspongui sempre que sigui necessari.

Ateses les característiques pròpies que defineixen la comarca i tenint en compte les necessitats dels municipis que la integren, l’Oficina Jove de la Garrotxa ofereix tres assessories especialitzades: educació, treball i mobilitat internacional.

Cadascuna d’aquestes assessories s’ofereixen principalment de manera presencial i, si s’escau, de manera descentralitzada al municipi on visqui la persona jove, o de manera telemàtica. Incorporant, en tots els casos, una òptica integral i de transversalitat de les polítiques de joventut.