Urbanisme i Edificació

L’Àrea d’Urbanisme i Edificació realitza les funcions següents:

 • Assistència tècnica a diferents ajuntaments de la comarca.
 • Promoció de l’accessibilitat.
 • Oficina Comarcal d’Habitatge
 • Oficina de Transició Energètica.

Horari d’atenció al públic:
Matins de dilluns de divendres de 8.00 a 14.00 hores.

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22, planta baixa – 17800 OLOT.
Tel. 972 274 999
Adreça electrònica: ctorrent@garrotxa.cat

Amb el suport de:

Assistència tècnica

Es realitza assistència tècnica, segons convenis d’encàrrec de gestió, als municipis d’Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, les Planes d’Hostoles, les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall d’en Bas i la Vall de Bianya.L’assistència tècnica consisteix a prestar assessorament tècnic en matèria d’urbanisme, obres locals, patrimoni, habitatge i cartografia i en fer funcions d’inspecció i control. Segons convenis de gestió amb els ajuntaments, aquests serveis els fan un o dos tècnics que es desplacen als municipis. El calendari i horari d’assistència es gestiona directament des dels ajuntaments.

Promoció de l'accessibilitat

El Consell disposa d’un tècnic referent en accessibilitat que s’encarrega d’implantar els plans d’accessibilitat municipals als diferents municipis de la comarca, així com vehicula i proporciona formació en matèria d’accessibilitat al personal municipal.

Oficina Comarcal d'Habitatge

L’Oficina Comarcal d’Habitatge, segons conveni formalitzat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, realitza les següents tasques per tots els municipis de la comarca excepte la ciutat d’Olot:

 • Informació i atenció ciutadana respecte a les línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.
 • Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts, a les eines informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i gestionar els serveis d’habitatge
 • Comprovació i revisió de la documentació i la informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
 • Trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins a la proposta de resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
 • Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (Inspecció tècnica d’edificis / Informe intern d’idoneïtat).
 • Gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals. Excepte Expedients Oficines Next Generation que s’ha delegat a l’Ajuntament d’Olot.
Oficina de Transició Energètica

L’Oficina de Transició Energètica té com a objectiu principal accelerar la transició energètica a la comarca, en tots els àmbits, per tal de poder arribar a l’any 2030 amb una reducció de les emissions del 55%, tal com s’està proposant des dels PAESC i amb la mirada posada en els objectius de reducció d’emissions del 100% per al 2050.Per tal d’arribar a aquest objectiu es fan les següents accions:

 • Redacció del Pla de transició energètica de la Garrotxa 2020-2023 seguint els criteris de Pla Estrègic Participatiu – Garrotxa 2020-2030.
 • Participació en l’elaboració dels criteris comarcals dins del Pla Territorial de les Energies Renovables (PLATER), en redacció.
 • Acompanyament als ajuntaments de la comarca al desplegament de les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Impuls per la implementació de les energies renovables a la comarca amb especial incidència en les comunitats energètiques.
 • Foment de l’eficiència energètica en tots els àmbits (residencial, serveis, industrial, mobilitat).