Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Relacions Institucionals

L’Àrea d’Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Relacions Institucionals és la responsable de la comunicació del Consell Comarcal, l’atenció a mitjans de comunicació i la gestió de les relacions institucionals de l’ens comarcal, així com de tots els assumptes relacionats amb protocol o que requereixin la participació tant de la presidència com de qualsevol conselleria.

A més, aquesta àrea continua donant suport als òrgans de govern del Consell Comarcal, convertint-se en un departament transversal que dona servei a totes les seves àrees. Dins de les competències d’aquesta àrea, també s’inclouen les tasques que gestionava el Servei d’Assistència Interna, i que són:

 

  • Atenció ciutadana i registre.
  • Gestió documental i arxiu (incloent-hi la figura de l’arxiver del Consell Comarcal, amb funcions d’assistència tècnica directa als ajuntaments).
  • Suport a projectes/convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya, així com el seu personal contractat.
  • Suport a la gerència en els àmbits vinculats al Pla de Formació, al Pla d’Igualtat Intern, al desenvolupament dels acords presos en el marc de l’Acord de condicions de treball del personal del Consell Comarcal de la Garrotxa i dels seus ens dependents.
  • Suport a la gerència en l’àmbit del conveni de cooperació i assistència tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa i la Diputació de Girona.
  • Suport a la gerència amb la justificació de subvencions o fons vinculats al funcionament del Consell Comarcal.
  • Suport a la gerència en els serveis, projectes, programes o plans que siguin transversals pel conjunt del Consell Comarcal.
  • Suport a la gerència en relació amb altres serveis del Consell que no disposen d’unitat tècnica pròpia.
  • Responsable de la plaça de suport administratiu categoria AP.
  • Seguiment i control del servei de neteja de les dependències del Consell Comarcal. També s’engloben dins d’aquesta àrea les tasques de gestió documental i arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa.