Garantir la mobilitat, la qualitat de l’experiència turística, l’activitat econòmica i la bona entesa amb la població local són quatre prioritats fonamentals de totes les administracions i entitats de promoció turística de la Garrotxa.

Per assolir aquest quàdruple objectiu, i d’acord amb l’estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible, aquesta Setmana Santa, de la mateixa manera que a l’estiu i tardor passats, els indrets de la Garrotxa que habitualment registren més visites, com són la zona central del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’àrea de Sadernes, tornaran a tenir preparades mesures i/o dispositius per ordenar l’accés i garantir un bon ús d’aquests espais, que s’activaran en cas que sigui necessari.

Com a novetat, en previsió que fos necessari regular l’accés motoritzat a aquests indrets, els ajuntaments de Santa Pau i d’Olot facilitaran als veïns de Santa Pau i de Batet de la Serra un distintiu que els identifiqui com tals.

D’altra banda, per facilitar una millor regulació de l’accés, és convenient que els turistes i visitants puguin mostrar (al mòbil o en paper) el comprovant de reserva de l’activitat que vulguin fer a la zona on s’apliqui la regulació: una estada en un allotjament, un àpat en un restaurant (o recollir-hi un encàrrec de menjar per endur), o bé dur a terme una activitat turística.

Atès que actualment hi ha alguns establiments turístics que no disposen de sistema de reserves per Internet, aquesta Setmana Santa disposaran d’un formulari especial de confirmació, que podran enviar als clients per Whatsapp o per correu electrònic.

Amb aquestes i altres mesures, s’espera que tots els residents que disposin de distintiu, i que tots els visitants que disposin d’una reserva prèvia per qualsevol activitat situada dins de l’àmbit indicat, puguin desplaçar-se i gaudir de la Garrotxa amb la màxima fluïdesa i normalitat possible.