ImatgeEl Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha presentat a la Comissió Europea el nou Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020 amb el qual la Generalitat de Catalunya fixa les mesures per afavorir el desenvolupament de les zones rurals. De conformitat amb l’estratègia Europa 2020 (que pretén aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador) i les prioritats generals de la Política Agrària Comunitària, el PDR persegueix tres objectius: la contribució de la competitivitat de l’agricultura, la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció pel clima i un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals.

El Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya preveu una despesa pública total de 810 milions d’euros, dels quals Europa n’aporta el 43%. Els ajuts LEADER formen part d’aquest conjunt de mesures que gestionen els grups d’acció local de forma propera a la realitat de cada territori i que, per al període 2014-2020 suposarà una despesa pública d’un total de 61 milions d’euros a tot Catalunya.

Tot i que el Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 s’aplicarà a les zones de Catalunya considerades rurals, els ajuts Leader es destinaran de forma més restringida als municipis delimitats com a territori Leader. Durant el procés de participació ciutadana per a la definició de les actuacions del PDR 2014-2020 impulsat per la Generalitat de Catalunya, es va mostrar una primera proposta de delimitació de les zones rurals del Leader, que inclou la totalitat de l’àmbit d’actuació d’ADRI-NOC, és a dir, la comarca de la Garrotxa, 25 municipis de l’Alt Empordà, 1 del Pla de l’Estany i la zona del Collsacabra, a Osona.

Així, doncs, es preveu que la Garrotxa continuï essent receptora d’ajuts LEADER en els propers anys. Aquest nou període europeu no arrancarà de forma efectiva fins l’any vinent, amb la previsió que no sigui abans de finals del 2015 quan les empreses i organitzacions es podran acollir a aquests nous ajuts.

Cal recordar, però, que actualment continua oberta una convocatòria d’ajuts Leader que es dirigeix a les empreses turístiques i microempreses en general. Es pot obtenir fins a un 35% d’ajut a fons perdut per a la creació, millora o ampliació de negocis. Per a més informació i presentació de sol·licituds cal posar-se en contacte amb l’equip tècnic d’Adrinoc a Olot (972 271600), o a Figueres (972 503088). Hi ha temps fins al 2 d’octubre.