L’Oficina de Consum de la Garrotxa t’ajuda per saber com actuar davant d’un possible conflicte de consum. A partir de la reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, s’elabora la informació sobre el procés que cal seguir per donar-hi resposta. Aquest mes, la Consulta del Mes se centra en els fulls de queixa, reclamació i denúncia.

2014_11_fulls_reclamacióSóc el propietari d’un establiment i un dels meus clients m’ha demanat el full de reclamació. Una vegada l’hagi omplert, com l’hauré de tramitar?

Quan una persona omple el full de reclamació, el responsable de l’establiment ha de signar el document i posar-hi la data (cal que consti a la part inferior-dreta del full).

A continuació, haurà de donar resposta al reclamant en un termini no superior a 30 dies. Si es vol es pot constar al mateix moment i per escrit, fent servir l’apartat 6 d’observacions del mateix full de reclamació.

Passat aquest termini, si el consumidor considera que l’establiment no s’ha satisfet la seva demanda, té l’opció de presentar la reclamació a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, que actuarà de mediadora per trobar una solució al conflicte plantejat.

I recordeu que tots els establiments comercials han de disposar de fulls de queixa, reclamació i denúncia a disposició dels usuaris.