imatgebrLa Vitrina del Mes que organitza l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està dedicada durant el gener a la Taula de Canvi d’Olot, amb motiu dels quatre-cents anys de la fundació d’aquesta institució.

Efectivament, el mes de gener de 1615 va obrir les portes la Taula de Comuns Dipòsits de la vila d’Olot. La iniciativa responia a la voluntat del Consell de la vila i terme, l’òrgan de govern local, per disposar d’una taula de canvi, una entitat bancària pública que facilités el finançament de les activitats comercials i impulsés el creixement econòmic en el municipi i la seva rodalia.Durant la seva breu existència, la taula va treballar únicament amb monedes de plata i amb or al pes i va ser gestionada per “persones pràctiques i intel•ligents” que ocupaven els càrrecs de caixer, notari i regent del llibre major. El Consell en garantia els dipòsits acumulats i hi recorria amb moderació quan necessitava crèdit. Malauradament, la taula olotina va desaparèixer durant la guerra dels Segadors, cap a 1653, i va fracassar un intent posterior per recuperar-la.

En la Vitrina del Mes es poden veure alguns dels documents generats per aquesta institució i que es conserven a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa: llibres majors, manuals, llibres de rebudes, llibres de dates, pòlisses i rebuts.