Millorar la gestió dels residus a la comarca de la Garrotxa i fomentar el reciclatge entre la població, així com la reducció i la reutilització de matèries i bens, és un dels objectius del Consell Comarcal de la Garrotxa en l’àmbit de la gestió i protecció del medi ambient. Amb aquesta finalitat i comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA, el Consell Comarcal ha engegat una campanya de comunicació a Ràdio Olot i a Olot TV, això com a xarxes socials, amb la qual pretén que els ciutadans siguin conscients dels perjudicis que comporta no reciclar bé.

“A la Garrotxa, triem fer-ho bé” és l’eslògan d’aquesta campanya, en la qual, a través de grafismes, s’interpel·la al ciutadà a millorar el reciclatge per evitar la contaminació, reduir els consums energètics, mantenir net l’espai comú i reduir costos en la gestió del reciclatge.

Tant les falques radiofòniques a Ràdio Olot com els espots publicitaris a Olot TV s’emetran durant els propers mesos. La campanya s’inicia a les portes del Nadal, un dels moments de l’any on augmenta el consum i es generen més residus i on és més important que els ciutadans exerceixin un consum responsable, reciclin i facin servir la deixalleria per aquells residus que no es poden dipositar als contenidors de carrer.

Podeu accedir al vídeo de la campanya a través de l’enllaç:

Les 3 R: Reduir – Reutilitzar – Reciclar.
 
Aquesta és l’estratègia europea en la que es basa la gestió de residus.
Reduir significa utilitzar menys recursos, és a dir, la prevenció en origen. En segon lloc, la prioritat és reutilitzar els productes; aquesta acció inclou també la preparació per a la reutilització. En tercer lloc, i com a última opció en la gestió de residus, trobem el reciclatge. Per tant, fomentar en la ciutadania la reparació i reutilització de productes i allargar la seva vida útil és primordial per a protegir el medi ambient i preservar els recursos naturals.