Consell Comarcal de la Garrotxa

Convocatòria ajuts de menjador i desplaçament curs 2019-2020

ON ES PODEN RECOLLIR LES SOL·LICITUDS

A la secretaria de l’escola/institut.

Al mateix Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa o es pot descarregar en format PDF des de la secció de tràmits.

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu en pdf

SOL·LICITUDS.- Caldrà fer-ne una per família i centre educatiu.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900.

Terminis:

Al Consell Comarcal del 6 de maig al 7 de juny de 2019.

Al mateix centre del 6 al 24 de maig de 2019.

Presentació de les sol·licituds.- S’hauran de lliurar als llocs següents en funció del centre educatiu:

Al Consell Comarcal: Escola Llar, Escola Volcà Bisaroques, Escola Pla de Dalt, Escola Malagrida, Escola Sant Roc, Escola El Morrot, Escola Pia, Petit Plançó, Cor de Maria i Maria Reina.

Al mateix centre: Institut La Garrotxa, Institut Montsacopa, Institut Bosc de la Coma, Escola Sant Cristòfol, Escola Rocalba, Escola Verntallat, Escola La Bòbila, Parvulari d’en Bas, Escola Lluís Castells, Escola Finestres, Escola Joan Maragall, Escola Castanyer, Escola Les Escomes, Escola Castellroc, Escola Mont Cós, Escola Montpalau, Institut Escola Salvador Vilarrasa.

Caldrà que us retornin una còpia de la sol·licitud segellada per tal de tenir el comprovant d’haver-la presentat.

En línia: Poden fer els tràmits en línia, des del web www.garrotxa.cat, els alumnes que sol·licitin algun dels ajuts següents:

  • Ajuts individuals de menjador per a alumnes en centres concertats.
  • Gratuïtat de menjador.
  • Ajuts de desplaçament.
  • Servei de transport escolar.

Tot seguit us presentem un breu resum de les característiques principals que determinen cada tipus d’ajut i servei:

AJUTS DE MENJADOR:

Aquest proper curs escolar 2019-2020 es continua amb la unificació, a tot Catalunya, dels criteris i els barems per a l’atorgament d’ajuts.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

– Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.

Documentació obligatòria:

– Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.

– Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

– Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A UNA DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

– Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.

Documentació obligatòria:

– Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.

– Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

– Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT:

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE LA GARROTXA.

Condicions:

A) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.

B) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.

C) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.

D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

En tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que els correspon per mapa escolar o, en funció dels casos prou justificats, en el més proper al seu domicili.

L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

Condicions:

– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

Condicions:

– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal, que sol·liciten utilitzar el servei de transport escolar.

– El preu del transport no obligatori per al curs 2019-2020 serà de 132 euros/ matins i 132 euros/ tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombres de viatges per curs. El cobrament es fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària.

Els alumnes de secundària que facin la sol·licitud de transport caldrà que hi adjuntin una fotografia mida carnet.

La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca està recollida en el Reglament de transport, que es pot consultar a la pàgina web: www.garrotxa.cat.

ACCEPTACIÓ/DENEGACIÓ

L’acceptació /denegació dels ajuts es comunicarà per escrit a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.

Per a més informació o per aclarir dubtes, podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa: Tel. 972 274 998 – A/e. educacio@garrotxa.cat