D’acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 3 de març de 2020, els tribunals espanyols hauran de comprovar, cas per cas, si les clàusules de les hipoteques referenciades a l’IRPH són clares i comprensibles i si la persona consumidora va ser informada degudament de les repercussions econòmiques d’aplicar aquest índex al seu contracte de préstec hipotecari.

Si els tribunals arribessin a la conclusió que aquestes clàusules són abusives, podran substituir-les per un altre índex legal. D’aquesta manera, es protegeix les persones consumidores de les conseqüències especialment perjudicials d’una possible anul·lació del contracte de préstec.

D’acord amb els requisits de transparència que imposa la normativa europea, les clàusules dels contractes de préstec hipotecari que fixen un tipus d’interès variable, no només han de ser comprensibles des del punt de vista formal i gramatical, sinó que també han de permetre que el consumidor mitjà comprengui com es calcula el tipus d’interès i pugui valorar, així, les conseqüències econòmiques d’aquestes clàusules.

Tenint en compte tot això, en cas que tingueu una hipoteca en vigor referenciada a l’IRPH:

1.- Contacteu amb la vostra entitat financera i demaneu que se us apliqui un altre tipus de referència (haureu de negociar amb l’entitat el diferencial que us aplicarà).

2.- Si en el termini d’un mes l’entitat financera no respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació en el servei públic de consum del vostre municipi o comarca o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum. Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.

3.- Encara es desconeix si l’Estat espanyol establirà mecanismes de resolució de conflictes específics per a aquest cas concret (com ja es va fer amb les clàusules terra). Si això es produeix, com a consumidors podreu escollir entre la via de consum o el mecanisme específic que s’estableixi.

4.- Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial, ja que la sentència estableix que seran els tribunals qui finalment determinaran l’abusivitat de l’índex IRPH i la substitució, si escau, per un altre índex. Si decidiu adreçar-vos a la via judicial, us recomanem que contacteu amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya.