Select Page
  • Fins a un 40% de subvenció per a la creació, ampliació o millora d’activitats
    econòmiques

El passat divendres, 15 de juliol va ser publicada la vuitena i darrera convocatòria d’ajuts Leader del període PDR 2014-2022, amb una dotació prevista per a les empreses i persones emprenedores de l’àmbit territorial d’ADRINOC (Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya) de 668.642,24€. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 de setembre d’enguany.

Els ajuts Leader són uns ajuts convocats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i cofinançats amb fons europeus FEADER amb l’objectiu de diversificar i promoure l’economia en zones rurals i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut per crear, ampliar o millorar les activitats econòmiques d’aquestes zones.

ADRINOC, amb seu a Olot i Figueres, dona suport i assessorament a totes aquelles empreses i persones emprenedores que es vulguin acollir al programa d’ajuts Leader. L’àmbit territorial d’ADRINOC abraça 75 municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès.

Amb aquests ajuts ADRINOC vol fomentar projectes d’inversió que creïn ocupació, que diversifiquin el teixit productiu de l’àmbit territorial, que estiguin promoguts per joves i que minimitzin l’impacte del canvi climàtic, seguint així els objectius estratègics de desenvolupament local de l’entitat.

La darrera convocatòria d’ajuts, corresponent a l’anualitat 2021, s’ha resolt durant el passat mes de juny, i ha permès subvencionar 22 projectes. Es tracta, majoritàriament, de creació i desenvolupament de microempreses, moltes d’elles del sector agroalimentari, i també del sector turístic, i algunes empreses de serveis, amb projectes d’inversió que superen els 2 milions d’euros.