Select Page
  • A partir de Setmana Santa, del 14 al 18 d’abril, tots els caps de setmana i festius de maig, juny i fins l’11 de setembre i tots els dies de juliol i agost serà obligatòria la reserva prèvia per accedir en vehicle motoritzat a la Vall de Sant Aniol i disposar d’una plaça a l’aparcament de Sadernes.

Cada any, a l’arribada de la primavera i sobretot, a partir de la Setmana Santa,  la zona de Sadernes fins l’ermita de Sant Aniol d’Aguja es converteix en un dels pols d’atracció de visitants més importants de la comarca de la Garrotxa, a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. Aquesta alta freqüentació i el seu impacte al medi natural van fer que, inicialment els Ajuntaments de Montagut i Oix i Sales de Llierca (a través de les seves ordenances municipals) i més recentment, els mateixos consistoris coordinats des del Consorci de l’Alta Garrotxa, hagin regulat l’accés motoritzat a la zona, limitant l’accés de vehicles per la pista de Sadernes.

Des del 12 de març i fins l’1 de novembre de 2022, el Consorci de l’Alta Garrotxa coordina la regulació de l’accés motoritzat a aquesta zona de l’espai protegit, una regulació efectiva durant aquest període al llarg durant les 24h.

Però, a més d’aquesta regulació d’accés motoritzat, addicionalment, el proper 14 d’abril entrarà en funcionament el sistema de reserva prèvia en línia a través d’un motor de reserves per als vehicles que volen accedir a la zona. És a dir, que qualsevol vehicle que vulgui accedir a la zona d’aparcament de Sadernes (per després continuar ruta a peu per la Vall de Sant Aniol) haurà de disposar d’una reserva prèvia d’aparcament per al dia escollit.

La reserva es podrà fer a través de la pàgina web del Consorci de l’Alta Garrotxa – https://altagarrotxa.org/ – i serà necessari indicar la matrícula del vehicle i el dia concret de la visita. Pel que fa a l’aforament, l’aparcament disposa de 100 places i la reserva tindrà un preu públic general de 5,56€. Un cop formalitzada la reserva, es rebrà un correu electrònic amb un codi QR que caldrà presentar al personal de control situat al punt d’acollida de Sadernes.

Cal destacar que els visitants que arribin a peu o en bicicleta no hauran de realitzar reserva. El sistema de reserva prèvia està ideat per l’accés de vehicles a motor. Convé recordar també que la zona no disposa de cobertura, i per aquesta raó és important que la reserva s’efectuï amb anterioritat a la visita i descarregar-se correctament el codi QR al dispositiu mòbil, per poder mostrar-lo a l’arribada.

A més de la tasca de control d’accés, enguany des del Consorci de l’Alta Garrotxa, a través del personal al terreny es continuarà oferint als visitants informació sobre l’espai natural i les principals regulacions d’ús públic, això com recordant als senderistes els valors naturals, l’oferta de senders, les regulacions vigents i tota aquella informació interessant per fer la seva visita atractiva, respectuosa i sostenible. Complementàriament a aquest Servei d’Informació, el Consorci de l’Alta Garrotxa també comptarà amb el servei de Guarderia Rural, que farà tasques de vigilància del medi rural a la zona, per evitar el desenvolupament d’activitats no permeses i sancionar aquelles conductes que incompleixin la normativa de l’espai natural. Finalment, durant la temporada alta de visites, el Consorci també disposarà d’un Servei de neteja per mantenir l’entorn net i lliure de deixalles

La sobrefreqüentació i el seu impacte al medi natural

L’alt índex de visitants a la zona de l’Alta Garrotxa és un repte en el que les administracions públiques responsables treballen coordinadament per tal de minimitzar els impactes de l’acció de l’home sobre la biodiversitat i l’entorn en espais tan vulnerables com aquest. Alguns d’aquests impactes es tradueixen en erosió de sòls, turbulència de l’aigua, afectació directa sobre la flora i la fauna (manipulació d’animals o aixafaments dels propis animals i nius) o soroll (molèsties per a la reproducció). A més, la convivència de diferents usos socials en un mateix espai natural (visitants i habitants) també comporta un treball constant per adaptar i fer compatibles les necessitats de cada col·lectiu amb la protecció del territori.

Amb les accions de regulació d’accés motoritzat, la posada en marxa de la reserva prèvia i els diferents serveis engegats pel Consorci de l’Alta Garrotxa en col·laboració amb els ajuntaments de la zona i la resta d’administracions públiques amb competències a l’espai natural s’han assolit, els darrers anys,  resultats molt satisfactoris que permeten disminuir l’impacte a l’entorn natural, augmentar la qualitat de la visita dels usuaris de l’espai i millorar la compatibilitat d’usos a l’espai protegit.

Més informació:

Consorci de l’Alta Garrotxa. Tel. 972 28 78 82