Select Page

L’Oficina de Consum de la Garrotxa ha realitzat 3.446 atencions a persones consumidores en un any marcat per l’aparició del coronavirus SARS-CoV-2.

L’any 2020 ha estat un any marcat per la irrupció de la Covid-19 a tot el món. A partir del mes de març, un cop decretat el confinament per les autoritats, l’Oficina de Consum de la Garrotxa va continuar la seva tasca d’informació i assessorament a les persones consumidores de manera telemàtica, a través de telèfon, correu electrònic, i quan la situació ho requeria, de manera presencial, a través de cita prèvia. Malgrat aquestes circumstàncies, durant l’any 2020, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha rebut 3.446 peticions de servei. D’aquestes, 831 eren reclamacions (un 28,8% més que el 2019), 2.609 eren consultes (un 17,8% més que el 2019), 6 queixes i una denúncia.

Per municipis, Olot és el municipi de residència de la majoria de persones que interposen una reclamació., en total, 612 durant l’any 2020. El segon municipi, amb una gran diferència, és Sant Joan les Fonts, amb 51 ciutadans de la localitat que han reclamat davant l’Oficina de Consum, i la resta de reclamacions, fins arribar a les 831 totals es reparteixen entre la majoria de municipis de la comarca (exceptuant Sales de Llierca i Sant Ferriol, on no s’han registrat reclamacions).

En quant a les temàtiques de les reclamacions, els serveis generals de consum (serveis immobiliaris, manteniment de la llar, reparació de vehicles, etc…) es troben en el primer lloc. L’objecte d’aquestes reclamacions ha girat entorn als conflictes d’interpretació de contractes, incompliment de garanties, problemes de prestació de serveis, cobraments indeguts, entre altres. Cal destacar que el tancament de la clínica dental Dentix Olot va provocar un augment de reclamacions per tractaments o serveis no prestats o al voltant del finançament d’aquests serveis. L’Oficina de Consum de la Garrotxa ha estat acompanyant a les persones afectades assessorant i gestionant els seus casos.

El segon àmbit amb més reclamacions ha estat el de transport de passatgers, amb 127 reclamacions. El tema central d’aquestes ha estat la cancel·lació de vols per causa de la Covid-19. En general, les companyies aèries han resolt retornant l’import dels bitllets comprats.

Passa al tercer lloc de volum de reclamacions (l’any 2019 ocupava el primer) el sector de les telecomunicacions i els serveis d’internet, amb  152 reclamacions. Cal destacar, que amb molt poca diferència es troben els serveis financers, amb 145 reclamacions.

Aquest any no destaca el nombre de reclamacions en relació als subministraments bàsics (80 en total) però si el número de consultes realitzades. Des de l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’ha constatat, en general, la manca de serveis eficients d’atenció al client, fet que comporta que moltes qüestions no siguin resoltes per les companyies i arribin a l’Oficina. Respecte als subministraments, concretament a l’aigua, a l’Oficina de Consum ha registrat un augment de reclamacions provocades per rebuts erronis, pel fet de no realitzar la lectura de comptador durant els mesos de confinament més estricte. Totes les reclamacions tramitades per l’Oficina en relació a aquest tema s’han resolt de manera satisfactòria per als consumidors.

Després de 35 anys de funcionament, l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’ha erigit com un punt essencial per a donar suport, assessorament i gestió de tràmits per a les persones consumidores de la comarca. A més, l’Oficina de Consum, a part de resoldre queixes, reclamacions i denúncies, actua com a servei preventiu a través del grup de consum de la Garrotxa, la Junta Arbitral de Consum, el servei d’informació i formació al consumidor i tots els canals al seu abast per fer arribar a la ciutadania tota la informació necessària per evitar la vulneració dels seus drets.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa dedica una atenció especial als col·lectius més vulnerables en les relacions de consum, com són les persones grans, les persones malaltes, amb discapacitat, els infants, adolescents o qualsevol col·lectiu o persona que per qualsevol circumstància, es trobi en una situació d’indefensió. És per assolir aquest objectiu que, a més de tenir una presència constant als mitjans de comunicació local amb la Consulta del mes, treballem conjuntament amb tots els ajuntaments de la comarca, amb el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal d’Olot. Teixir una xarxa d’agents de consum ha permès detectar situacions que poden vulnerar els drets dels consumidors i informar amb rapidesa.

Finalment, en relació a la difusió i foment de l’arbitratge de Consum, l’Oficina ha treballat durant 2020 centrant-se en els centres de fisioteràpia i les gestories, fent arribar informació sobre aquest servei a 35 establiments de tota la comarca. En total, a la Garrotxa hi ha 266 establiments adherits.

 

Trobades amb empreses “Phone to phone”

En motiu de la pandèmia, les trobades presencials que es duien a terme entre el personal de l’Oficina de Consum i els serveis d’atenció al client de les diferents empreses de serveis que operen a la Garrotxa van haver de canviar el seu format, fent-ho de manera telefònica. L’objectiu d’aquest contacte és que, a partir de les reclamacions i queixes rebudes a l’Oficina per part dels consumidors, les empreses objecte d’aquestes reclamacions puguin actuar de manera preventiva.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa durant l’any 2020 ha dut accions de millora amb: el Club Natació Olot, Funerària Besora, Sorea i Clínica Dental Dentix Olot.