Select Page

ON ES PODEN RECOLLIR LES SOL·LICITUDS

 1. A l’ajuntament de cada municipi (excepte residents d’Olot).
 2. Al mateix Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa o es pot descarregar en format PDF des del web: garrotxa.cat

SOL·LICITUDS.- Caldrà fer-ne una per família i centre educatiu.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat o bé trucant als telèfons: 972 274 998 – 972 274 900.

Terminis:

Del 15 de juny al 31 de juliol de 2020.

Presentació de les sol·licituds.- S’hauran de lliurar als llocs següents en funció del centre educatiu:

 • Al Consell Comarcal: Tots els residents a Olot, independentment de l’escola on assisteixin. És obligatori tenir cita prèvia confirmada i portar la documentació
 • A l’Ajuntament: Argelaguer, Beuda, Besalú, Castellfollit de la Roca, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Maià de Montcal, Montagut i Oix, Mieres, Riudaura, Sant Aniol de Finestres, Sant Jaume de Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Sales de Llierca, Tortellà,, Vall d’en Bas i Vall de

Quan entregueu la documentació, us retornaran una còpia de la sol·licitud segellada, com a comprovant del sol·licitant d’haver presentat la sol·licitud.

 • En línia: Poden fer els tràmits en línia, des del web garrotxa.cat, els alumnes que sol·licitin algun dels ajuts següents:
  • Ajuts individuals de menjador per a alumnes en centres
  • Gratuïtat de
  • Ajuts de desplaçament.
  • Servei de transport

Tot seguit us presentem un breu resum de les característiques principals que determinen cada tipus d’ajut i servei:

AJUTS DE MENJADOR:

Aquest proper curs escolar 2020-2021 es continua amb la unificació, a tot Catalunya, dels criteris i els barems per a l’atorgament d’ajuts.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions:

 • Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de
 • Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Documentació obligatòria:
 • Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.
 • Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.
 • Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària. Documentació complementària:
 • Si s’és pensionista, cal presentar la notificació de revaloració de la pensió o full de prestació.
 • Si és el cas, full de prestació
 • Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.
 • Conveni o sentència de divorci.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A UNA DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Condicions:

 • Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de
 • Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Documentació obligatòria:
 • Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.
 • Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.
 • Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària. Documentació complementària:
 • Si s’és pensionista, cal presentar la notificació de revaloració de la pensió o full de prestació.
 • Si és el cas, full de prestació
 • Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.
 • Conveni o sentència de divorci.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions:

 • Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat

GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions:

 • Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu.

 

AJUTS DE DESPLAÇAMENT.

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE LA GARROTXA.

Condicions:

 • Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3
 • Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3
 • Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3
 • Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

En tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que els correspon per mapa escolar o, en funció dels casos prou justificats, en el més proper al seu domicili.

L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.

 

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.

TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

Condicions:

 • Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu

TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

Condicions:

 • Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal, que sol·liciten utilitzar el servei de transport
 • El preu del transport no obligatori per al curs 2020-2021 serà de 132 euros/ matins i 132 euros/ tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombres de viatges per El cobrament es fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària.

Els alumnes de secundària que facin la sol·licitud de transport caldrà que hi adjuntin una fotografia mida carnet.

La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca està recollida en el Reglament de transport, que es pot consultar a la pàgina web: www.garrotxa.cat.

 

ACCEPTACIÓ / DENEGACIÓ

L’acceptació /denegació dels ajuts es comunicarà per escrit a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.

 

Per a més informació o per aclarir dubtes, podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa: Tel. 972 274 998 – A/e. educacio@garrotxa.cat

 

CALENDARI D’ATENCIÓ ALS SOL·LICITANTS ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

 • ÉS IMPRESCINDIBLE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA A: citaprevia.garrotxa.cat o bé trucant als telèfons 972 274 998 – 972 274 900
 • US PODEM AJUDAR A OMPLIR LA SOL·LICITUD
 • ENS PODEU DEMANAR INFORMACIÓ

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER (l’atenció es farà a l’escola Montpalau)

22 de juny de 10.00 h a 12.00 h

AJUNTAMENT DE BESALÚ

10 de juliol d’ 11.00 h a 13.00 h

AJUNTAMENT DE BEUDA

3 de juliol d’11.30h a 12.30h

AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

15 de juliol d’11.00h a 00h

AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES

16 de juliol d’11.30h a 30h

AJUNTAMENT DE LES PRESES

13 de juliol de 10.00 h a 13.00 h

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL

3 de juliol de 10.00 h a 11.00 h

AJUNTAMENT DE MIERES

8 de juliol de 10.00h a 12.00 h

AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX

30 de juny de 9.30 h a 12.00 h

AJUNTAMENT DE RIUDAURA

29 de juny de 9.30 h a 11.30 h

AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA

7 de juliol de 9.00 h a 10.00 h

AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES

16 de juliol de 10.00h a 11.00 h

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS

2 de juliol de 12.30h a 14.00 h

AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL

10 de juliol de 9.30h a 10.30 h

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

7 de juliol de 11.00h a 14.00 h

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

1 de juliol de 10.00h a 12.00 h

AJUNTAMENT DE SANTA PAU

17 de juliol de 11.00h a 13.00 h

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

30 de juny de 12.30 h a 14.00 h

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA

6 de juliol de 9.30h a 11.30 h

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS

9 de juliol de 9.30 h a 12.30 h

 

Beques menjador i transport 2020