Select Page

A partir del 4 de juny, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa reobre el servei de consulta presencial amb cita prèvia. Seguint les directrius establertes en aquesta nova fase de desconfinament, els usuaris interessats hauran d’omplir un formulari que es pot trobar a la pàgina web de l’Arxiu (http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/garrotxa/).

L’usuari haurà de comunicar, mitjançant aquest canal, i amb un mínim de 24 hores d’antelació, la sol·licitud d’accés a la consulta presencial, tot indicant el nom, la data, l’hora i la durada aproximada de la visita. Igualment, per facilitar la preparació de la consulta i en la mesura del possible, haurà de fer constar la documentació que vol consultar.
L’arxiu respondrà indicant el dia i l’hora en què pot efectuar la consulta.

En aquesta nova etapa, cal tenir en compte aquests aspectes importants: l’horari d’obertura al públic serà de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. L’aforament de l’arxiu a la sala de consulta serà d’un màxim de 6 persones de forma concurrent. La persona usuària haurà de fer la seva comanda de consulta prèviament i l’arxiu la servirà el dia i l’hora indicats. En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu informarà d’aquesta circumstància i indicarà en quin moment estaran disponibles.

L’usuari haurà de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’arxiu: haurà d’accedir a l’arxiu obligatòriament amb mascareta pròpia i l’arxiu posarà a la seva disposició gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús. Caldrà mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que facin ús de la sala de consulta. Les consultes presencials sempre hauran de ser individuals i no serà permesa la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.

L’usuari haurà de portar els seus propis estris d’escriptura, que en cap cas s’hauran de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta. L’usuari haurà de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant cada vegada que entri i surti de la sala de consulta (períodes de descans, lavabo, etc.).

Per qualsevol dubte o aclariment, els usuaris es poden adreçar a l’Arxiu per correu electrònic (arxiu@olot.cat) o per telèfon (972 27 91 31).