Select Page
  • Es tracta d’una mesura extraordinària i provisional per respectar les mesures de seguretat i protecció per evitar la propagació de la Covid-19.
  • Un servei d’informació instal·lat al trencant del nucli de Montagut recordarà als vehicles la restricció d’aparcament a la zona.

Aquest cap de setmana es posa en marxa el servei d’informació de Sadernes, que estarà localitzat al trencant del nucli de Montagut, a la carretera que porta a Sadernes. La principal funció d’aquest servei serà la d’informar als visitants del tancament provisional de l’aparcament de Sadernes, que s’ha establert d’acord amb els cossos de seguretat i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal d’evitar la propagació de la Covid -19. Segons els informes del Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es desaconsella el bany i activitats recreatives a zones d’aigua dolça amb poc cabdal durant la temporada d’estiu 2020

Els informadors recomanaran al visitant que no accedeixin al sector de Sadernes – Sant Aniol ja que no disposaran d’aparcament disponible i recordaran les recomanacions sanitàries d’evitar el bany a zones de gorgues i rius. L’incompliment de les restriccions establertes o aparcar a zones no autoritzades pot comportar importants sancions administratives.

El tancament de l’aparcament de Sadernes estarà vigent durant la Fase 2. Paral·lelament, s’estan estudiant opcions d’obertura restringida per a les properes fases, sempre que la situació sanitària ho permeti i sigui possible mantenir les mesures de seguretat de distanciament recomanades.