Select Page

L’Associació d’intercanvi cultural Xina-Catalunya SIWEI, que treballa per promoure les relacions entre les comunitats xinesa i catalana, ha donat aquesta setmana 1400 mascaretes d’ús sanitari per a la seva distribució entre les diferents residències de gent gran de la comarca. Aquesta iniciativa, canalitzada a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, ha estat impulsada per la comunitat xinesa de la Garrotxa amb l’objectiu de cobrir les necessitats urgents que els centres de gent gran estan tenint davant la situació d’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Segons les dades aportades per les autoritats sanitàries, la població més gran de 75 anys és la més vulnerable davant del coronavirus, i és per aquesta raó que les professionals d’aquests centres han d’extremar les precaucions en l’atenció i cura de les persones residents.

Aquesta donació ha estat possible per què l’Associació SIWEI ha organitzat una crida ciutadana adreçada a la comunitat xinesa de la Garrotxa per aportar el fons que ha permès la compra de mascaretes d’un sol ús, homologades per a ús sanitari.