Select Page

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’ha pronunciat en relació al recurs interposat per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l’Associació Naturalistes de la Garrotxa contra la resolució del conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, del 27 de març de 2014, que aprovava definitivament el Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, impulsat pel Consell Comarcal.

La sentència reconeix la competència del Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’aprovació inicial i provisional del Pla Especial. En el seu escrit, el tribunal valida la ubicació en sòl rural plantejada mitjançant el Pla Especial Urbanístic (Can Coma de Baix) sempre que es respectin les zones connectores i l’adequació de l’accés a la instal·lació, considerant el tribunal ben justificada la necessitat de la instal·lació. El tribunal estableix que l’accés a la infraestructura ha de comptar amb una amplada mínima de 7 metres, amplada que en aquests moments només és inferior en una petita part de la via d’accés, tal com recull la sentència.

Finalment, el tribunal sentencia que no s’ha produït desviació de poder en la tramitació del projecte de construcció del Centre de Gestió de Residus per part del Consell Comarcal de la Garrotxa. Reconeix que el Consell Comarcal ha actuat en tot el procés seguint els principis de seguretat jurídica i defensant la funció pública de la instal·lació. La sentència desestima tota la resta de qüestions plantejades per les parts demandants en relació a la resta de temes (majoritàriament relacionats amb incompatibilitats entre normes urbanístiques).

Aquesta decisió judicial està supeditada a la possible presentació de recurs de cassació per les parts.

Podeu consultar el text íntegre de la sentència al Portal de Transparència.

https://www.seu-e.cat/documents/487740/10220856/sentencia_n955_TSJC/a3fa05ee-2891-4a4e-ae5f-cfe532852de2