Select Page

Des del Centre de Control de Carreteres ens onformen de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

· Dimecres, 7 d’agost

C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas , des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits , des de les 08:00 a les 18:00 , per validació del nou sistema DAI

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària.