Select Page

L’any 2012, el Consell Comarcal de la Garrotxa va elaborar un avantprojecte d’estudi del traçat de la Via Verda, coneguda com a “Ruta del Fluvià”. Aquesta ruta, que discorre paral·lela al riu Fluvià, es va traçar amb l’objectiu d’unir els diferents trams de via verda existents a la demarcació de Girona, concretament la ruta Girona – Banyoles amb la Garrotxa. Amb aquest traçat, les poblacions de Girona, Banyoles i Olot quedaven interconnectades, arribant fins a la Vall de Bianya, el que permetria enllaçar amb la coneguda com a Ruta del Ferro i del Carbó fins a Sant Joan de les Abadesses, a la comarca del Ripollès.

Les dificultats econòmiques dels darrers anys han suposat que aquest avantprojecte no pogués materialitzar-se per manca de finançament, ja que suposava una important inversió per part de diverses administracions públiques. No obstant les dificultats, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Vies Verdes de la Diputació de Girona han estat treballant per fer possible aquesta connexió estratègica per a les comarques gironines. Un traçat d’aproximadament 33,5 quilòmetres de carril bici que, finalment, seran una realitat gràcies al finançament provinent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del programa Caminos Naturales.

Al Consell d’Alcaldes de la Garrotxa del passat mes d’abril, el president, Joan Espona, va informar als batlles de la possibilitat de finançament que, a través del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, s’obria per fer realitat el projecte “Ruta del Fluvià”, iniciant així una sèrie de reunions amb els responsables municipals per tal de detallar i adequar el traçat a la realitat actual, millorant la seva viabilitat. A partir d’aquí, i amb el consens dels municipis directament implicats, el Consell Comarcal ha iniciat el procés de redacció del projecte definitiu, que inclou l’adjudicació d’un contracte menor per a la redacció del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA); l’aprovació de l’expedient de contractació del projecte constructiu mitjançant procediment obert i l’adjudicació d’un contracte menor per a la redacció del document ambiental estratègic del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) de la Via Verda “Ruta del Fluvià”.

La inversió de més de 150.000 euros per part del Consell Comarcal de la Garrotxa per desenvolupar aquesta primera fase del projecte (no inclosa al programa Caminos Naturales) ha estat possible, en part, gràcies a la voluntat de col·laborar entre els municipis de la Garrotxa i el propi Consell Comarcal, fet que permet, entre d’altres, gestionar de forma conjunta els ingressos provinents de la taxa turística.

El projecte de la via verda “Ruta del Fluvià”, a la seva finalització, suposarà una inversió final, provinent del programa Caminos Naturales del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’aproximadament 3 milions d’euros, que revertiran, per una part, en la població local, oferint nous espais per a la pràctica del cicloturisme a la comarca i per una altra part, serà un atractiu turístic més que portarà al territori nous visitants que podran moure’s per la demarcació de Girona de manera sostenible, descobrint la comarca de la Garrotxa vorejant al riu Fluvià. A més, amb la feina conjunta del Consorci de Vies Verdes de Girona i Turisme Garrotxa, es treballarà perquè la Ruta del Fluvià es posicioni com un producte turístic de projecció internacional, aportant un valor afegit a la Garrotxa i a les empreses vinculades al sector turístic.