Select Page

El Centre de Control de Carreteres informa de la restricció al trànsit a la C-63, túnel de Sant Esteve d’en Bas, prevista pel:

Dimecres 24 d’abril de 2019,

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 08:00 a les 15:00, per revisió semestral DAI i comprovació safata d’instal·lacions al túnel.

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària