Select Page

Una campanya de mesurament i avaluació certifica l’excel·lent qualitat del medi natural nocturn a la zona.

També s’ha constatat que tota l’àrea del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l’Alta Garrotxa compleix els requisits perquè es pugui declarar Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica.   

El Departament de Territori i Sostenibilitat plantejarà als municipis de l’Alta Garrotxa iniciar un projecte de protecció de la qualitat del medi natural nocturn per mantenir i millorar les condicions que gaudeixen actualment. Després d’haver mesurat i avaluat la foscor de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, els resultats han estat qualificats de molt bons i excel·lents. Les dades obtingudes es poden consultar al mapa d’avaluació de qualitat del cel nocturn.
Mesuraments de foscor
 Per corroborar els resultats obtinguts, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha realitzat mesures de detall en dues ubicacions   puntuals dins els límits de les zones naturals, que han mostrat qualitats excel·lents de forma mantinguda.
Al gràfic es pot apreciar com la foscor del cel nocturn, des de la posta de sol fins a l’albada, s’incrementa arribant a valors excel·lents –representats en color negre– de forma mantinguda durant tota una nit en bones condicions astronòmiques.

 

 

L’Alta Garrotxa i el Parc Natural, silenciosos
Després d’una campanya de mesuraments del soroll, realitzada entre els mesos d’abril i juliol del 2017, també s’ha constatat que tota l’àrea del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de l’Alta Garrotxa compleix els requisits perquè es pugui declarar Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA). Un únic punt de mesurament, el del Molí de les Fonts d’Olot, ha sobrepassat els nivells màxims permesos en horari nocturn –que són de 40 decibels (dB)– degut a la seva proximitat al nucli urbà.
Ldia, de 8h a 22h
dB(A)
Lnit, de 22h a 8h
dB(A)
Santa Pau. Mas Bassols
47
38
Olot. Mas Pujou
44
37
Olot. Molí de les Fonts
49
43
Sant Feliu de Pallarols
43
37
Santa Pau. Mas Ventós
41
30
Begudà. Can Devesa
43
38
Camprodon. Mas El Beç
45
38
Vall de Bianya. Mas Colldecarrera  
40
36
Beuda.  Can Falgars
41
32
Els mesuraments, tant acústics com lumínics, s’han realitzat a instàncies del Consorci de l’Alta Garrotxa i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.