Select Page

Des del Centre de Control de Carreteres informen de la restricció PARCIAL al trànsit als Túnels de Bracons, el dia:

Dijous 8 de març de 2018

  • C-37 des del PK 158+000 al 159+200, restricció al carril dret en sentit Olot des de les 10:00 a les 13:00 – Per reparació de la barra del gàlib.

En tot moment restarà un carril per a cada sentit de la circulació.