Select Page

De les 456 reclamacions presentades durant 2017, un 74% s’han resolt satisfactòriament pel consumidor

Durant l’any 2017, l’Oficina de Consum a la comarca ha atès 3.507 persones, de les quals 456 han presentat una reclamació (un 13,1% menys que l’any anterior, en una tendència que continua baixant), 14 han presentat queixes, s’han recollit 3 denúncies i la resta (3.034 de visites) han estat demandes d’informació (un 12,24% més que l’any anterior). Són les dades  que mostra la memòria d’activitat de l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2017, que s’han donat a conèixer aquest dimarts 30 de gener, amb la presència de la directora de l’Agència Catalana del Consum, Montserrat Ribera.

Tot i que el nombre total de persones ateses a l’Oficina de Consum de la Garrotxa continuen creixent, el nombre de reclamacions tramitades ha disminuït per tercer any consecutiu, un 13,1% respecte al 2016, confirmant la bona tasca de prevenció i informació que realitza l’Oficina de Consum de la Garrotxa.

Pel que fa a les temàtiques de les reclamacions realitzades a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, els serveis d’electricitat, aigua i gas continuen al capdavant de les temàtiques que centren les reclamacions, amb un 33,10% de les reclamacions. Han estat un total de 151 les reclamacions relacionades amb subministraments bàsics, motivades en molts casos per les pràctiques poc clares i abusives que fan servir algunes companyies amb els seus clients. Conflictes amb la facturació, gestió d’altes i baixes o talls indeguts de subministrament són aspectes que generen disconformitat amb el servei per part dels consumidors. En el cas de l’aigua, les reclamacions giren, novament, al voltant d’aspectes relacionats amb la facturació. En aquest àmbit, a la Garrotxa, pràcticament totes les empreses subministrades d’aigua estan adherides al sistema arbitral de consum, fet que dona una eina més al consumidor per resoldre els conflictes amb les empreses.

Al llarg de 2017 han arribat a l’Oficina de Consum 119 reclamacions sobre serveis de telecomunicacions, que inclouen: reclamacions al voltant de la telefonia fixa (contractació línies, facturació, gestió d’avaries); de la telefonia mòbil (cobrament indegut de permanències, facturacions SMS Premium, interrupcions de servei, contractacions de productes) i internet (dificultats per donar-se d’alta o baixa, interrupcions de servei, facturació).

En l’àmbit dels serveis generals s’han produït 77 reclamacions i el sector de serveis financers ha tingut 46 reclamacions.

Durant 2017 s’han atès 723 persones amb consultes sobre les clàusules terra. Des de l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’ha dut a terme una intensa tasca d’assessorament revisant escriptures i ajudant als ciutadans a identificar l’existència de l’esmentada clàusula i informant sobre com gestionar les reclamacions davant les entitats bancàries. L’Oficina de Consum també ha atès 356 consultes relacionades amb les despeses de constitució d’hipoteca

I per últim, destacar que només 10 reclamacions han estat relacionades amb el transport de viatgers (38 menys que l’any anterior).

De nou, l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’ha unit, per a la difusió i foment de l’arbitratge de Consum a Turisme Garrotxa i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa per a informar als seus establiments adherits. També s’han continuat fent visites presencials i s’han realitzat enviaments a través de correu electrònic. En total, s’ha arribat a 65 establiments. La Garrotxa continua sent la primer comarca de Girona amb més establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i la quarta de tota Catalunya.

L’Oficina de Consum de la Garrotxa continua centrant una part important de la seva acció en informar la societat en general, a través diferents accions, sobre aspectes de consum o bé sobre novetats legislatives. Al llarg de 2017 s’han organitzat 8 sessions, que han reunit 463 persones. Destaca l’alta assistència de ciutadans a les sessions relacionades amb reclamacions d’àmbit hipotecari i bancari en general i les sessions amb responsables de les empreses Bassols i Sorea.

També s’han visitat 46 establiments de la comarca per tal d’informar-los i facilitar-los la normativa a seguir en quan a les condicions tècniques de venda, així com comprovar el seu acompliment.

Finalment, per sisè any consecutiu s’ha impulsat la Consulta del Mes. A partir de la reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, l’Oficina de Consum elabora informació sobre el procés que cal seguir per donar resposta a un conflicte de consum. Durant 2017 aquest espai apareix cada mes a La Comarca, El 29 i s’emet a Ràdio Olot durant quinze dies.