Select Page

El passat mes de novembre, el Servei d’Ocupació de Catalunya va obrir el termini per presentar sol·licituds al programa Treball i Formació. Es tracta de subvencions destinades a la contractació i formació de persones en situació d’atur, emmarcades en quatre línies d’actuacions:

PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o bé 12 mesos.

PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o bé 12 mesos.

DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

COOR: accions de coordinació i suport tècnic. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada.

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i les accions de coordinació i suport tècnic d’aquest programa amb el cofinançament del Fons Social Europeu, el Ministerio de Trabajo i Seguridad Social, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments interessats.

A la Garrotxa es va optar per un projecte a nivell comarcal, que engloba les taques que les persones seleccionades hauran de realitzar als ajuntaments d’Argelaguer, Montagut i Oix, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Tortellà, Mieres i la Vall d’en Bas. Des del Consell Comarcal, amb la col·laboració de l’Oficina de Treball, s’han realitzat els tràmits per a seleccionar i contractar les persones que formaran part del projecte “Treball i Formació 2017”.

Després d’un intens mes de desembre, que va començar amb la contractació de la persona coordinadora del projecte, durant aquestes primeres setmanes de gener s’han completat tots els processos selectius i s’han tancat les deu contractacions restants amb les següents característiques:

2 PANP amb contracte de 12 mesos, per actuacions de neteja i desbrossament de camins.

3 PANP amb contracte de 6 mesos, per actuacions de neteja i desbrossament de camins.

1 PRMI amb contracte de 12 mesos per manteniment d’edificis i equipaments municipals.

3 PRMI amb contracte de 6 mesos per manteniment d’edificis i equipaments municipals.

1 DONA amb contracte de 12 mesos, per neteja d’espais municipals i via pública.

Ahir, al Consell Comarcal de la Garrotxa es va celebrar la sessió de formació inicial dels deu treballadors contractats, on es va presentar el projecte i es va lliurar tota la informació necessària per al seu desenvolupament. Alhora, els participants van rebre la preceptiva formació en prevenció de riscos laborals pels diferents llocs de treball establerts. La supervisió de totes les tasques que els treballadors hagin de desenvolupar als municipis col·laboradors anirà a càrrec de la coordinadora del projecte, conjuntament amb una persona de referència a cada consistori, vetllant pel correcte compliment dels objectius del programa.

El Programa Treball i Formació del Consell Comarcal de la Garrotxa ha rebut una subvenció de 160.220€ del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Fons Social Europeu (FSE) i el Ministeri de Treball i Seguretat Social. Aquesta xifra no cobreix totes les despeses del projecte, raó per la qual el Consell Comarcal i els nou ajuntaments participants completaran el finançament del programa.

Un any més, el Consell Comarcal de la Garrotxa participa en aquest programa que és rebut amb molt interès per l’oportunitat que ofereix a aquelles persones que, per diferents circumstàncies, tenen més complicat accedir al mercat laboral.