Select Page

Des del Centre de Control de Carreteres ens informen de la propera restricció al trànsit a la C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, el proper dijous 4 de maig,  des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 22:00 a 06:00.

El motiu de la restricció al trànsit és la realització de treballs de neteja de vorals, voreres, calçada, panells, arquetes i manteniments correctius al túnel.