Select Page

Des de l’any 2012, l’Ajuntament de la Vall de Bianya ha posat en pràctica una sèrie d’accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’anergia sostenible) que tenen com a finalitat arribar a reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

Una de les actuacions més destacades dutes a terme pel consistori bianyenc ha estat la implantada al dispensari municipal, una instal·lació que disposa d’un sistema de calefacció per terra radiant elèctric. Aquest sistema de regulació va ser sotmès a estudi i amb els resultats obtinguts, tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, del SIGMA i del propi ajuntament van decidir treballar per treure el millor rendiment al control de la instal·lació i aprofitar les tarifes nocturnes, que són les més econòmiques.

Així, el mes de novembre de 2013 es va instal·lar al dispensar municipal un sistema de regulació domòtic que controla els horaris de funcionament de les diferents zones de l’edifici, així com les seves temperatures, tenint en compte els horaris, el calendari d’utilització i, també la temperatura exterior. D’aquesta manera, i combinant aquestes variables, s’aconsegueix optimitzar l’energia assolint el màxim confort a l’edifici amb el mínim consum.

Després de més de dos anys en funcionament, es pot apreciar que els consum elèctric d’aquest edifici s’ha reduït fins a un 41,1% respecte als consums del 2012, quan encara no s’havia efectuat cap actuació.

A més, la instal·lació del sistema domòtic ha suposat un estalvi en aquests més de dos anys d’uns 2.450 euros, tot i els augments dels preus de l’energia i dels conceptes regulats. Aquest estalvi econòmic ha estat motivat per un costat pel desplaçament dels consums a unes hores on l’energia és més econòmica i, per un altre, per la millor eficiència del sistema. El cost d’aquest sistema de control domòtic va ser de 3.093,43 euros, que actualment ja ha estat amortitzat gràcies als estalvis acumulats.

Aquesta actuació va estar subvencionada per la Diputació de Girona dins del programa del Pla d’acció, per lluitar contra el canvi climàtic, de l’any 2013. Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa col·labora amb els diferents ajuntaments de la comarca per tal que els seus equipaments registrin un ús més eficient de l’energia, reduint el consum i rebaixant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, tal com estableixen els acords marcats en el Protocol de Kyoto i que s’han reafirmat en la passada cimera de París del COP21.

Dispensari municipal

Dispensari municipal de la Vall de Bianya