Select Page

St Lluc 1910_puig del Roser-001La Vitrina del Mes que organitza l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està dedicada durant aquest mes de març a la Fira de Sant Lluc, d’Olot, amb motiu del set-cents aniversari de la seva concessió.

El 15 de març de 1315, el rei Jaume II d’Aragó va atorgar a la vila d’Olot l’autorització per celebrar una fira anual a l’entorn de la festivitat de Sant Lluc (18 d’octubre) i una altra, considerada un retorn de fira, el dilluns de Pasqua Granada o Pentecosta (maig-juny). Des del 1599, la fira de Pentecosta es va fixar en el dia 1 de maig. El permís reial va ser sol·licitat per l’abat de Santa Maria de Ripoll, senyor feudal del lloc, per consolidar el dinamisme artesanal i comercial que generava la petita vila a l’alta conca del Fluvià.

La fira s’inscrivia en la ruta de transhumància entre les pastures d’estiu i d’hivern de les comarques gironines i se centrava en les transaccions de bestiar equí i de productes tèxtils i de cuir. Durant segles, les fires olotines van suposar un important pol d’atracció de la pagesia de mitja comarca i van acompanyar el creixement de la vila. Conscients de la seva importància, les autoritats municipals van haver de mostrar, en diverses ocasions, el pergamí medieval que contenia la concessió per tal d’aturar la competència creixent de les fires properes, especialment de Besalú i Camprodon.

Durant tot el mes les vitrines de l’Arxiu acolliran el privilegi original lliurat el 1315 de concessió reial de la fira, així com altres documents en pergamí i paper, i diversos fullets i fotografies, per divulgar el paper jugat per aquest important fòrum d’intercanvi al llarg dels segles en els camps de l’economia i la sociabilitat locals.