Taula per l'Educació

Crear un espai de treball, coordinació i impuls conjunt entre el sectors públic i privat amb l’objectiu de millorar l’educació a la comarca era un dels reptes que van abordar els participants en el projecte “Garrotxa, Territori Intel·ligent”, iniciat l’any 2013 i coordinat per la Fundació Garrotxa Líder.

D’aquest procés participatiu entre sector públic i privat neix la Taula per a l’Educació a la Garrotxa, amb la finalitat principal d’establir un marc de relació estable i permanent entre tots els seus participants, compromesos amb la promoció, el foment i la innovació educativa a la Garrotxa. Dimarts passat, els impulsors de la Taula es van reunir per presentar i consensuar els objectius, així com el format i funcionament d’aquesta Taula, una iniciativa pionera al nostre país.

La Taula per a l’Educació a la Garrotxa, que s’obre tant a professionals a nivell individual com a empreses i entitats, serà l’espai on es plantegin reptes i s’acordin accions per donar resposta a les necessitats sorgides dels canvis socials i econòmics actuals. Inicialment, la secretaria tècnica de la Taula l’exercirà el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Un dels trets més significatius d’aquesta Taula és el fet de no actuar exclusivament en una etapa educativa, si no que la seva missió serà treballar l’educació al llarg de la vida, aglutinant tot el ventall formatiu al que pot optar una persona, independentment de la seva edat. El mapa educatiu de la Garrotxa, elaborat durant els mesos de treball previ, servirà per orientar els plans a desenvolupar dins d’aquesta Taula. La primera acció, considerada prioritària, és la creació de la Comissió per a la millora de la Formació Professional. La constitució formal de la Taula i les seves comissions està prevista pel mes de setembre.

Amb l’objectiu de millorar l’educació al llarg de la vida