Selecció d’un tècnic de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil adscrit al Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.

REQUISITS NECESSARIS PER ACCEDIR A LA SELECCIÓ

  • Estar en possessió d’una titulació universitària oficial de Grau o haver superat el 1r o 2n cicle d’educació universitària, i pertànyer a algun dels col·lectius següents:
    • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO).
    • Preferentment ser beneficiari del programa Garantia Juvenil i menor de 30 anys.
    • Complir amb els requisits generals legalment establerts per accedir a la funció pública.

TASQUES

Desenvolupar el programa de Garantia Juvenil a la Garrotxa: promoure i difondre el programa entre els joves, fer el seguiment i tutorització dels joves que hi participin, establir circuits de coordinació amb els agents del territori que treballin per a la inserció laboral de les persones, relació i coordinació amb les entitats i organismes que participin del programa a la comarca.

CONDICIONS DEL CONTRACTE

Sou: segons conveni

Durada: obra i servei per 1 any amb possibilitats de pròrroga

Jornada: 37,5 hores

Horari: partit

LLOC I TERMINI D’INSCRIPCIONS A L’OFERTA

Fins el 4 de novembre a l’Oficina de Treball de la Generalitat – SOC Olot.

Més informació aquí.