Des del Centre de Control de Carreteres informen de la següent restricció al trànsit prevista pel dia:

Dimecres, 19 de juny de 2019

o    C-63 Túnel de Sant Esteve d’en Bas, des del PK 66+085 al 68+250, restricció de la circulació en ambdós sentits, des de les 08:00 a 18:00, per revisió ventiladors i CO i substitució de tram de safa d’instal·lacions i tela impermeabilitzant al túnel de Sant Esteve.

Es tallarà l’accés al túnel desviant el trànsit per la carretera secundària