Dijous 31 de gener va tenir lloc la primera sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa d’aquest any 2019. Entre els punts aprovats destaquen la proposta de modificació de crèdit del pressupost de la institució, una proposta centrada en l’increment d’un 2,25% dels sous del personal al servei del sector públic, tal com estableix el Reial Decret Llei 24/2019, de 21 de desembre. Tots els grups comarcals van votar a favor d’aquest proposta i van celebrar aquesta millora salarial per als treballadors públics.

En l’àmbit de la Conselleria d’Educació i Joventut, es va aprovar l’encàrrec de gestió dels ajuntaments de Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, Tortellà, Maià de Montcal, Sant Joan les Fonts, Riudaura, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d’Hostoles al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió comarcal dels casals d’estiu, per tal que tots els municipis de la comarca puguin oferir aquest servei als joves del territori durant l’estiu. També en aquesta conselleria es va aprovar una delegació de competències per a la contractació del servei de menjadors escolars de la comarca mitjançant procediment obert subjecte a regularització harmonitzada, amb els vots a favor dels grups PSC i ERC i el vot en contra del grup comarcal de la CUP.

A la sessió d’ahir també es va aprovar per unanimitat l’acord transaccional sobre la liquidació del contracte del servei de recollida de deixalles de proximitat a la Garrotxa, adjudicat a Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL. Es tracta de la liquidació del contracte entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i Tractaments i Serveis Ambientals Vila SL que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va determinar, en resolució número 41/2014, resoldre a favor d’aquesta empresa, anul·lant l’adjudicació inicial feta pel Consell Comarcal de la Garrotxa a favor de l’empresa Anfruns – Garriga, SL. Després d’aquesta resolució, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a instància de l’empresa Anfruns – Garriga, SL, va dictar sentència anul·lant la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, fet que implica la validesa de l’adjudicació acordada inicialment pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en la primera adjudicació a l’empresa Anfruns – Garriga, SL i deixant sense efectes l’adjudicació ulterior a l’empresa Tractaments i Serveis Vila, SL.

A la sessió plenària d’ahir també es van aprovar els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa, per a la planificació, desenvolupament i promoció d’un turisme sostenible i de qualitat a la comarca de la Garrotxa per a l’any 2019 i el conveni de col·laboració amb el Consorci de l’Alta Garrotxa per al manteniment de senders de l’Alta Garrotxa.

Per últim, i amb els vots en contra dels grups del PSC i la CUP i el vot a favor d’ERC, es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport del Pla de Viatgers de la Garrotxa, mitjançant procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador. Actualment és l’empresa Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA) la que disposa de la titularitat de la concessió.

En l’apartat de precs i preguntes, el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Sr. Joan Espona, va informar als consellers de les darreres novetats al voltant de l’aprovació del Pla Especial de l’Alta Garrotxa. El president va confirmar que el proper 4 de febrer es celebrarà la darrera reunió tècnica per tancar el document regulador, que passarà a aprovació en el proper plenari del Consorci de l’Alta Garrotxa del 18 de febrer. Amb la seva aprovació, es donarà trasllat a la Generalitat de Catalunya perquè iniciï el tràmits per a la seva aprovació definitiva i disposar, així, d’un nou i necessari Pla Especial de l’Alta Garrotxa.