Civichub és un programa de quatre mesos on s’estructuraran i desenvoluparan projectes relacionats amb l’apoderament de la ciutadania a través de la tecnologia. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, a través de Catalunya Emprèn, el Fons Social Europeu i la col·laboració d’ADRINOC i l’Ajuntament de Mieres, el programa es desenvoluparà al llarg de diferents caps de setmana, de setembre a desembre.

Aquest programa neix de la col·laboració entre Pandorahub, Ouishare i CHAPTER#2 com a fruit de la complementarietat i missió compartida: utilitzar l’emprenedoria com una eina de transformació econòmica i social.

Civichub es dirigeix a startups, organitzacions socials, especialistes i administracions públiques que treballaran conjuntament per trobar solucions tecnològiques a reptes cívics.

Aquells emprenedors interessats en participar, poden presentar la seva candidatura abans del 15 d’agost a www.civichub.org/preapply/softform.

L’objectiu principal de Civichub és treballar per apropar la ciutadania a la presa de decisions i involucrar-la en la implementació dels serveis, mitjançant formació en metodologies àgils de creació i gestió de projectes i formació especialitzada en processos i tecnologia descentralitzada.

El programa es desenvoluparà principalment al municipi de Mieres tot i que també es duran a terme sessions a Olot i altres espais de la comarca de la Garrotxa (Girona). La Garrotxa ha estat triada per dur a terme aquest projecte pel lideratge d’aquest territori en temes de processos participatius i la implicació de la ciutadania i organitzacions locals en la presa de decisions públiques.

Tota la informació sobre aquest programa de formació es troba a www.civichub.org i proposa la teva participació abans del 15 d’agost a www.civichub.org/preapply/softform.Beneficis principals

 • Explorar models alternatius de resiliència i sostenibilitat econòmica
 • Descentralitzar la governança descobrint com aplicar la perspectiva de les organitzacions Teal, les plataformes cooperatives, etc.
 • Implementar els projectes en tecnologies descentralitzades (Blockchain, Holochain, DAO’s, DApps …)
 • Conèixer els límits de la Intel·ligència Artificial i Ètica de Dades
 • Apropar-se al hardware de disseny domèstic per implementar projectes (tecnologies de banda estreta, arduïno, raspberry pie, etc.)
 • Optimitzar nivells de participació ciutadana
 • Transparència, traçabilitat i accés de les dades

Dades clau del programa

 • De setembre a desembre de 2018
 • 6 esprints de cap de setmana
 • +10 xerrades especialitzades per streaming
 • Convocatòria oberta fins al 31 d’agost

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estructura del programa

El programa consta de + 150h de sessions pràctiques i participatives, xerrades i mentories personalitzades i combinarà contingut online amb 6 trobades físiques de cap de setmana al poble de Mieres des de setembre a desembre 2018 (cada participant podrà triar en què vol participar segons les seves necessitats).

 • +40h de formació en metodologies àgils i de creixement com Design Sprints, Pentagrowth, Platform Design Toolkit, organitzacions Teal, Lean Startup, Scrum, Agile, gestió remota d’equips.
 • +100 hores de formació especialitzada en arees com Blockchain, holochain, IoTa i tecnologies descentralitzades, IoT, tecnologíes de banda estreta, Intel·ligència Artificial i ètica de dades, Governança Descentralitzada, Govern Obert, Big Data i Business Intelligence, Arduino, Blackberry Pie, Visualització de dades, Open Data, etc.
 • +40 de tutoria personalitzada amb mentors, experts i consultors amb més de 10 anys d’experiència en els seus camps.

Els participants sense projecte s’uniran a projectes per realitzar el programa de manera que es compondran equips.

A qui va dirigit?

Per projectes de base tecnològica o implementats amb tecnologies disruptives, en els seus primers anys de vida, que hagin dut a terme un o més experiments i / o amb un MVP, que vulguin ampliar o testar usuaris en comunitats i / o ciutadania reals.

Per persones que impulsen projectes sense base tecnològica:

Part d’un moviment, comunitat, cooperativa, projecte o entitat social dirigida a l’empoderament ciutadà en el sentit més ampli, amb la necessitat d’explorar fórmules alternatives de sostenibilitat econòmica i / o augmentar l’impacte social mitjançant l’exploració de noves tecnologies alineades amb la seva visió social.

No cal tenir coneixement tècnic, el programa servirà per entendre quines tecnologies pot utilitzar per augmentar el seu impacte social, escalar el teu projecte i trobar partners o tècnics que puguin desenvolupar la tecnologia (o utilitzar alguna que ja existeixi per aplicar-la al teu cas).

A més, aquests projectes tindran la possibilitat d’incorporar perfils d’especialista clau i complementaris a l’equip actual. Així que, a part de projectes, aquest programa també tindrà participants individuals com:

Hackers, professionals, investigadors/es o especialistes

Experts individuals, investigadors i / o professionals en àrees relacionades amb l’apoderament i participació ciutadana i / o tecnologia cívica (política, antropologia, sociologia, etc.); desenvolupadors web, matemàtics, ciberactivistes; consultors, mentors de startup o experts en negocis (desenvolupadors de negoci, matemàtics, analista, desenvolupador, comercial, especialista en màrqueting, desenvolupament de negoci, business intelligence, etc.) que vulguin unir-se a un equip jove, dinàmic i multicultural i posar la seva experiència al servei d’un projecte proper, tangible i innovador d’empoderament ciutadà.

Equips de govern que duguin a terme processos participatius i vulguin optimitzar processos i nivell de participació ciutadana, incorporant la visió àgil de l’emprenedor i actualitzant el coneixement de les tecnologies existents que poden aprofitar.

Característiques diferencials del programa

 • Incubació especialitzada de startups, emprenedors i especialistes com a eina d’atracció, consolidació i retorn de talent i reactivació rural.
 • En una zona rural per facilitar la inspiració, el pensament lateral i els processos creatius.
 • Inclusió i multiculturalitat caracteritzat per la multiculturalitat, la varietat de nacionalitats, ètnies i experiències vitals dels participants.
 • El programa es proposa repartir la participació en 3 parts iguals per facilitar la multiculturalitat i complementarietat entre participants, apostant per la diversitat de cultures, experiències professionals i vitals. L’objectiu és barrejar 30% persones vinculades al territori Catalunya Nord-Oriental, 30% persones refugiades, 30% de persones d’altres territoris (Catalunya, Espanya, Europa o el Món).
 • El programa és gratuït per a persones individuals, startups i organitzacions socials.
 • No requereix cedir equity dels projectes.
 • Promou els equips distribuïts i el treball en remot perquè els equip de projecte puguin seguir col·laborant independentment d’on resideixin.
 • Barreja de projectes i especialistes per retroalimentar necessitats d’equip dels projectes amb experts que vulguin explorar alternatives professionals més alineades amb la seva especialitat i propòsit.

Qui hi ha al darrere?

Aquest programa neix de la col·laboració entre Pandorahub, Ouishare i CHAPTER # 2 com a fruit de la nostra complementarietat i una missió compartida: fer servir l’emprenedoria com una eina de transformació econòmica i social.

 • CHAPTER#2 aporta experiència en l’organització de programes d’incubació amb persones refugiades.
 • Pandorahub aporta la seva experiència en l’organització de programes per a empresaris en zones rurals i el coneixement i la connexió amb les comunitats locals i les parts interessades locals.
 • Ouishare aporta experts i mentors especialitzats en tecnologia cívica i startups, coneixement sobre innovació disruptiva i metodologies de negocis.
 • ADRINOC, Grup d’Acció Local de Desenvolupament Rural a Catalunya Nord-Oriental, entitat de desenvolupament local que dinamitza emprenedors locals i joves que busquen feina al territori, a més de comptar amb el coneixement local necessari pel que fa als equipaments destinats a l’emprenedoria (Vivers, espais de coworking, etc.). Gràcies a aquest conveni, ADRINOC farà de pont entre el programa i l’ecosistema jove-emprenedor local o d’especialistes i/o emprenedors lligats al territori de manera que el present programa servirà per donar continuïtat als projectes i línies d’acció de ADRINOC, ja que el programa no només dinamitzarà els espais de treball i vivers disponibles de la zona, sinó que amplificarà la crida de joves lligats al territori ja siguin residents o no, convertint el programa d’incubació en una forma de tornar el talent al territori , en la línia de programes similars co-organitzats per ADRINOC com és el cas d’Odisseu jove Retorna, amb la diferència que en aquest cas, l’anomenada aniria dirigida a formar part d’un equip jove i innovador en una startup.
 • Ajuntament de Mieres Aquest programa sorgeix com una oportunitat identificada a partir de la col·laboració de Pandorahub amb l’Ajuntament de Mieres (Membre de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària) i la seva clara aposta per la participació ciutadana, fet que possibilita que el programa sigui una eina per a optimitzar la participació de la comunitat local i alhora ser un camp de prova idoni per a què els participants puguin aprendre i testar sobre les seves innovacions.
 • Resilience Earth i Coworking Núria Social (Olot): Entitat local (Olot) de resiliència i participació ciutadana que facilita els pressupostos participatius d’Olot,
 • dinamitzadors de la participació local del programa i facilitadors de procés participatius.
 • Escola de negoci Foxize esponsoritza cursos de la seva plataforma pels participants del programa.