L’edició de la guia Activa l’Estiu d’aquest any continua distribuint-se de manera digital. Aquest ja serà el tercer any que es fa d’aquesta manera més respectuosa amb el medi ambient i a més a més ben acceptada pels usuaris de les activitats.

Ja fa 14 anys que la guia s’edita conjuntament entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. A la guia hi tenen cabuda totes aquelles activitats educatives i de lleure que s’organitzen des de les administracions, i també aquelles que, associacions, entitats, clubs i empreses volen anunciar.

Pel que fa referència a les activitats organitzades pels diferents ajuntaments i el Consell Comarcal, segueixen la mateixa línia dels anys anteriors, oferint però un ampli ventall tant en grups d’edat com en tipologies d’activitats perquè la mainada i els joves pugui trobar una activitat per continuar creixent i aprenent.

Una de les novetats destacades d’aquest any és la inclusió de més ajuntaments on es realitzen casals mancomunats.

De la guia destaca, especialment, la qualitat dels diferents equips educatius, directors, monitors i l’aposta per a que any rere any les activitats d’estiu tinguin el valor educatiu que pretenem.

La Guia l’Activa l’Estiu ja la podeu trobar a la pàgina web de l’IME ime.olot.cat i a la de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat  i a la del Consell Comarcal de la Garrotxa www.garrotxa.cat.

ActivaEstiu-2019