Des d’avui i fins el proper 25 d’abril, les empreses i particulars del territori ADRINOC interessats en substituir la seva caldera de gasoil o gas natural per una caldera que funcioni amb biomassa, podran acollir-se al Projecte BM-Rural, que coordina el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA). Aquest projecte és un dels 49 seleccionats a tot l’Estat espanyol dins la convocatòria de projectes CLIMA, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i que tenen com a objectiu transformar el sistema productiu en un model baix en carboni i assolir els compromisos internacionals contrets per l’Estat respecte a l’emissió de gasos hivernacle.

Concretament, el Projecte BM-Rural, en el qual participa el territori ADRINOC (la Garrotxa, part de l’Alt Empordà, Gironès, Osona, Pla de l’Estany i la Selva) conjuntament amb 6 grups d’Acció Local i amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, impulsa el canvi de calderes de gasoil i gas natural per altres de biomassa local. Amb aquest pla es pretén, per una banda, afavorir la implantació de l’energia renovable procedent de la biomassa forestal, i per una altra, que aquesta biomassa forestal provingui preferentment de l’estella forestal de la Garrotxa, potenciant així aquest sector productiu al territori.

El projecte BM-Rural està dirigit tant a empreses (públiques o privades) com a particulars interessats en la instal·lació de calderes de biomassa entre els anys 2016 i 2017. El fet d’acollir-se a aquest projecte suposa per l’empresa o el particular la percepció de 9,70 euros per tona de CO2 no emesa, en comparació amb una caldera convencional de gasoil o de gas natural. A més, la participació en aquest projecte comporta el compromís, per part dels ens coordinadors, de fer un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins el 31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa, aconseguint així un major control de l’emissió de gasos a l’atmosfera.

En el Projecte BM-Rural hi participen un total de 266 municipis de 16 comarques de Catalunya. Gràcies a la posada en marxa d’aquest pla, els experts estimen que a Catalunya l’any 2020 s’haurà reduït l’emissió de CO2 en 42.651,50 tones, reducció que suposarà una repercussió econòmica positiva de 302.826,36 euros.

Aquesta acció segueix amb l’objectiu fixat per la recent creada Locomotora Energètica de la Garrotxa (agrupació d’empreses i ens públics de la Garrotxa) d’assolir la generació de CO2 zero a llarg termini.

Per inscriure’s al Projecte BM-Rural cal posar-se en contacte amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA -mitjançant el telèfon 972 27 48 71– per poder rebre informació dels passos a seguir. La data màxima per apuntar-se és el 25 d’abril i, en cas que se superi la demanda prevista, es prioritzaran les calderes amb més quilovats instal·lats, així com les empreses per davant dels particulars.

Foto_Projecte_BM_Rural2016