Consell Comarcal de la Garrotxa

El President

És qui exerceix la representació del Consell Comarcal, presideix les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats. De l’article 123 al 126 del Reglament Orgànic Comarcal apareixen totes les competències que li corresponen al president.

Santi Reixach Garriga – Junts per Catalunya (JUNTS)

Biografia
Declaració de bens i activitats
Retribució: 34.947€ anual, amb una dedicació del 60% que corresponen a 22.5h setmanals
[email protected]

Coneix els actes i activitats on assisteixen el president del Consell Comarcal de La Garrotxa