Ple Consell Comarcal marçEl Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat en el ple d’aquest dijous 12 de març l’obertura de l’expedient de contractació del servei de menjadors escolars de la comarca. El plenari ha aprovat per unanimitat el plec de clàusules que regiran aquesta contractació que, a més, de l’elaboració del menjar, la seva preparació i repartiment entre els alumnes, també inclou la vigilància i organització d’activitats dirigides als estudiants que utilitzin el servei de menjador des de la sortida de classe al migdia fins a la seva entrada a l’aula. La consellera d’Educació del Consell, Mar Roca, ha subratllat “la complexitat d’aquest plec de clàusules que ha tingut en compte les observacions i suggeriments que ens han fet arribar les amipes a les reunions que hem mantingut amb ells i que també és resultat del treball realitzat per l’equip tècnic del Consell”. El nou contracte de servei de menjadors escolars de la comarca ha d’entrar en vigor amb l’inici del proper curs 2015-16 i que tingui una vigència de quatre anys (amb possibilitat de dos anys més de pròrroga).

El ple del Consell d’aquest dijous també ha aprovat, per unanimitat, la liquidació del pressupost a per l’any 2014. El tancament de l’anterior exercici pressupostari ha suposat, un romanent de tresoreria positiu de 585.669,25€ -després de la incorporació de romanents-,  al qual, una vegada aplicats els ajustos del Sistema Europeu de Comptes (conegut com SEC-95) generen una disponibilitat per inversions financerament sostenibles de 194.194,30 €. “Com a equip de govern d’aquest Consell ens sentim satisfets de poder presentar aquest tancament al finalitzar un exercici no exempt de dificultats pressupostàries i financeres” ha afirmat el conseller d’Hisenda, Josep Gelis. Gelis ha afegit que “fruit de l’esforç del personal del Consell -als qui agraïm la seva col·laboració- i d’una gestió molt acurada dels recursos disponibles ha estat possible aquest superàvit, al qual hem optat per no donar un nou destí sinó deixar-ho a mans del futur equip de govern que surti de les properes eleccions municipals”.

També han tingut el vot afirmatiu de tots els assistents, la proposta d’aprovació de l’addenda al conveni per al sector de Can Coma SAU 4 de Sant Jaume de Ple Consell Comarcal marçLlierca entre l’Ajuntament de Sant Jaume, el Consell Comarcal, l’Incasòl, l’Agència Catalana de l’Aigua i la Junta de Compensació d’aquest sector. En relació a la moció sobre la reforma horària presentada pel col·lectiu de periodistes de la Garrotxa i el text per a la modificació de la Llei 27/2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre també han rebut el suport de tots els grups. En canvi, s’ha deixat sobre la taula i pendent de la seva aprovació en el proper ple, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal amb la Generalitat de Catalunya per a la gestió de l’Oficina Jove de la Garrotxa.