La Diputació de Girona, en sessió de Ple de data 22 de setembre del 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions en noves tecnologies a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals arran de la situació de la COVID-19.

El Consell Comarcal de la Garrotxa presenta una sol·licitud a aquesta línia de subvencions, per un import de 2.500€, per adquirir material informàtic relacionat amb les tecnologies de la informació.