• L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa han rebut subvencions per a diferents línies de programes de Treball i Formació del SOC: MG45, Dona i Joves tutelats i extutelats.
  • En total seran 18 persones beneficiàries d’aquests programes de foment de l’ocupació durant l’any 2022.
  • La coordinació dels programes de Treball i Formació es durà a terme a través de Dinàmig, que dona servei a tots els ajuntaments de la comarca que han sol·licitat participar-hi.

Durant el mes de desembre passat, el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat diverses línies de subvencions dins dels programes Treball i Formació. Es tracta programes de foment de l’ocupació que permeten que les persones en situació d’atur adquireixen experiència laboral en un entorn real de treball i, si escau, també obtinguin les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral, especialment en el casos d’aquelles persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social.

L’objectiu d’aquests programes és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals i la formació per a l’adquisició de competències transversals.

En aquestes convocatòries, tant l’Ajuntament d’Olot com el Consell Comarcal de la Garrotxa, com a ens coordinador de la resta d’ajuntaments de la comarca interessats en participar en aquests programes, van presentar sol·licituds de participació. Concretament, en relació als programes de Treball i Formació per a persones majors de 45 anys i per a la línia Dona, el SOC ha atorgat un total de 8 contractes, 5 corresponents a l’Ajuntament d’Olot i 3 contractes per prestar serveis a 10 municipis de la comarca (Argelaguer, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Mieres, Montagut i Oix, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, Tortellà i la Vall d’en Bas).

La durada dels contractes, a jornada completa, és de 12 mesos i les persones contractades duran a terme diverses tasques de millora a nivell municipal com, per exemple: neteja i manteniment dels senyals verticals i de trànsit dels carrers i vies urbanes; eliminació de grafits, neteja; extraordinària de mobiliari urbà o neteja i adequació de camins públics, entre moltes altres. A més, aquest programa inclou també una actuació d’acompanyament que consisteix a donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del programa.

Cal destacar que les persones participants també rebran 60 hores de formació, inclosa dins de l’horari laboral. Aquesta formació estarà dividida en sessions sobre intel·ligència emocionals i en millora de les competències digitals. Per dur a terme aquest acompanyament i que totes les persones que participin als programes segueixin amb èxit l’itinerari laboral i formatiu, també s’ha contractat a una tècnica que acompanyarà als participants al llarg d’aquest any de programa.

Aquesta és una acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuada d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació).

  • Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats a la Garrotxa.

L’objectiu del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

En aquesta convocatòria de 2021, el Consell Comarcal de la Garrotxa va presentar sol·licitud, recollint així l’interès dels ajuntaments de Castellfollit de la Roca, la Vall d’en Bas, Les Planes d’Hostoles, Maià de Montcal, Riudaura, Tortellà, Mieres, Montagut i Oix i Olot per participar en aquest programa. Finalment, a finals del mes de desembre es van atorgar a la Garrotxa 10 contractes per a joves tutelats o extutelats, que es repartiran entre els diferents ajuntaments i duran a terme tasques de neteja i manteniment de via pública, instal·lacions públiques així com obres i serveis en benefici del municipi i la ciutadania, entre altres. Aquests contractes també inclouen 100 hores de formació dins l’horari laboral: 60h competències digitals bàsiques, 30h conducció carretons elevadors i 10h de manipulació d’aliments, a més de l’acompanyament en tot el procés, tant de desenvolupament laboral com formatiu.

En quant a la coordinació del programa, també serà Dinàmig l’ens encarregat de dur a terme aquestes tasques, a través del seu personal tècnic.

La línia Joves tutelats i extutelats és una acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuada d’acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre, i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. I finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.