Ahir dijous, 15 d’octubre, es va celebrar sessió plenària telemàtica del Consell Comarcal de la Garrotxa, retransmesa en directe a través del canal de YouTube del Consell. La sessió es va iniciar amb l’aprovació d’una modificació de crèdit del pressupost, de la que destaca la liquidació de l’únic préstec que el Consell Comarcal tenia concertat per un import de 170.625 euros, corresponent als treballs contractats pel projecte de la Via Verda-Ruta del Fluvià. Aquest acord, implica que el Consell Comarcal de la Garrotxa no tingui endeutament, fet que van valorar molt positivament els consellers assistents.

En l’apartat de la conselleria de Medi Ambient, Salut Pública i Emergències, el conseller Jordi Cargol va començar la seva exposició amb la proposta d’aprovació de l’estudi econòmic financer de la gestió, tractament i recollida de deixalles per a l’any 2021. L’estudi econòmic financer conclou que, per a l’any 2021, s’estableix un increment per a la recollida i tractament de les deixalles de 9,01% en municipis amb serveis disseminats i del 5,841% en municipis amb servei de nuclis. Aquests increments, com detalla l’estudi, venen motivats per tres factors: l’augment del cànon d’entrada de residus a l’abocador de Beuda, la caiguda a nivell mundial del preu del cartró i el cost de les analítiques que les autoritats europees obliguen a realitzar en relació als lixiviats de l’abocador. Aquest punt es va aprovar amb la negativa de tots els grups comarcals i el vot a favor de Junts per Catalunya.

Entre els diversos punts corresponents a la conselleria de Medi Ambient, destaca l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, en compliment de la sentència número 955 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquest punt, el president del Consell Comarcal, Santi Reixach, va exposar que el Consell havia d’iniciar els tràmits per donar compliment a la sentència de desembre de 2019, en la qual s’establien les dues modificacions puntuals que requeria el Pla Especial Urbanístic per ubicar el Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa al terme municipal de Sant Jaume de Llierca. En la seva explicació el president del Consell va continuar apel·lant al diàleg entre tots els agents implicats i va tornar a mostrar la predisposició d’arribar al consens, però va manifestar la seva preocupació per la necessitat, cada cop més urgent, de disposar d’una infraestructura de gestió de residus a la comarca. La mostra d’aquesta necessitat, va afirmar el president, ja es deixa veure en els obligats increments de preus en la recollida i tractament de residus, que pateixen i patiran els ciutadans i ciutadanes de la Garrotxa.

En aquest punt, els grups comarcals de la CUP i ERC van manifestar la seva disconformitat amb la proposta, votant en contra de l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic. Per altra banda, el portaveu del PSC, Josep Guix, va defensar la necessitat de la planta com una infraestructura cabdal per a la comarca. Junts per Catalunya va votar a favor de la proposta, amb el vot particular en contra del conseller Jordi Cargol, que com alcalde de Sant Jaume de Llierca va exposar la seva posició en contra de la ubicació de la planta al seu municipi.

En l’àmbit d’assistència als municipis, es van aprovar vuit encàrrecs de gestió a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa, per prestar serveis tècnics a diversos ajuntaments de la comarca. Tots els grups comarcals van votar a favor de l’acceptació d’aquests encàrrecs, valorant molt positivament el suport que l’ens comarcal brinda als consistoris en diferents matèries.

Dins del marc dels encàrrecs de gestió, la consellera de Turisme, Maria Vidal, va explicar al ple la proposta d’acceptació de l’encàrrec de gestió sol·licitat pel Consell Comarcal del Ripollès per dur a terme la coordinació, comercialització i promoció del projecte Xarxa de Senders Itinerànnia. El grups comarcals, de forma unànime, van aprovar aquesta proposta, posant en valor la necessitat de mantenir i promocionar aquests senders, que són una bona eina per tal de descongestionar zones de la Garrotxa que, especialment des de l’estiu, estan patint una sobre freqüentació de visitants. Precisament aquest tema, l’accés i protecció al medi natural, va ocupar una part important de l’apartat de precs i preguntes. Tots els grups van mostrar la seva preocupació envers l’impacte al medi natural de la sobresaturació de visitants a determinats espais naturals de la comarca. El president, Santi Reixach i el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell, van donar resposta als consellers informant de la posada en marxa de diferents iniciatives, encaminades a millorar l’accés de visitants al medi natural, entre elles, la creació d’una comissió específica de treball i la posada en marxa d’un pla de mobilitat per fomentar l’ús de transport públic i transport no contaminant a la comarca. En aquest sentit, aquest cap de setmana passat ja es va posar en marxa la ruta del Bus dels Volcans, que fa el recorregut Olot – Santa Pau – Olot, parant als volcans més emblemàtics de la Garrotxa i que funciona caps de setmana i festius.

Finalment, tots els grups van votar a favor de la moció, proposada pel grup comarcal de la CUP, en defensa de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i la seva modificació per ser implementada arreu del territori.