La millora contínua de l’ocupació a la comarca és un dels projectes estratègics de DinàmiG. Per aquesta raó, l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa impulsa la realització d’un estudi en profunditat del mercat de treball a la comarca.

Aquest estudi es pot realitzar gràcies a una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social en el marc del programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.

Els objectius d’aquest estudi, que començarà en breu, són diversos. Per una banda, disposar d’una radiografia detallada de la situació de les persones en situació d’atur i de les condicions laborals dels treballadors, i per una altra banda, conèixer les necessitats empresarials pel que fa a la mà d’obra i la qualificació dels treballadors de la seva empresa, així com les polítiques de recursos humans en relació a la formació, la promoció i la gestió del talent. En aquest sentit, l’estudi ha de servir per reorientar i enfocar millor les polítiques actives d’ocupació i de formació professional que es desenvolupen des dels serveis municipals i comarcals, així com les que impulsen altres agents de la comarca. “Hem de ser capaços de conèixer les especificitats que tenim com a territori, identificant les problemàtiques i aplicant les mesures necessàries per posar-hi solució” ha explicat el conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Garrotxa, Eduard Llorà.

L’Estudi sobre el Mercat del Treball a la Garrotxa permetrà conèixer en detall i de manera actualitzada el perfil de les persones en situació d’atur a la Garrotxa, i aprofundir en el perfil de treballador que demanden les empreses del territori. Això permetrà formar als futurs treballadors en allò que el sector empresarial realment necessita i, paral·lelament, evitar la fuga de talent garrotxí cap a altres territoris.

Per obtenir dades que ajudessin a conèixer la situació del mercat de treball fins ara es treballava amb dades provinents dels registres oficials (registre d’aturats inscrits a l’oficina de treball, registre d’afiliacions a la seguretat social i de nombre de contractacions realitzades), així com les dades pròpies de l’àrea d’Ocupació. Però aquesta informació no permet tenir una visió completa de la situació real del mercat de treball.

Per aquest motiu la metodologia aplicada a l’estudi combinarà l’obtenció de dades quantitatives i qualitatives. Les quantitatives s’obtindran a partir de l’estudi de dades publicades a diferents observatoris oficials, que permetran obtenir una visió acurada del mercat des de diferents perspectives. Les dades qualitatives s’extrauran d’una enquesta a la població activa (tant persones en actiu com persones en situació d’atur) que es realitzarà a uns quatre-cents domicilis de diferents municipis de la Garrotxa. A tal efecte, els enquestadors es desplaçaran als domicilis escollits, aniran degudament identificats i explicaran als ciutadans el motiu de l’enquesta i el contingut de cadascuna de les preguntes. Les enquestes s’iniciaran el dilluns 10 de juliol i finalitzaran a finals de mes. Aquesta enquesta presencial es considera una eina bàsica per a l’estudi, doncs permetrà obtenir una fotografia real de la situació del mercat de treball a la comarca i, a partir de les dades recollides, poder emprendre accions per millorar-la.

Per assolir aquesta objectiu, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa demana als ciutadans la seva col·laboració i es posen a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte o consulta.

També es realitzaran enquestes a un ampli espectre d’empreses de la comarca, que representin les diferents tipologies de companyies que operen actualment al territori. DinàmiG disposa d’una base de dades de 2.000 empreses a les que s’enviarà l’enquesta. Les empreses rebran, per via telemàtica, una enquesta sobre qüestions relacionades amb l’ocupació i la formació, tals com: perfil de les plantilles, perfils requerits i no coberts, polítiques de RRHH, selecció, formació i gestió del talent, previsió de necessitats futures. Així mateix també conté un apartat en relació a la internacionalització.

Per últim, es crearan diferents grups de discussió on hi participaran treballadors per compte aliè, autònoms, persones en situació d’atur i representats del sector empresarial.

“És un moment important perquè hem de passar de la quantitat a la qualitat” ha subratllat el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot, Estanis Vayreda. Segons Vayreda, “és una prioritat que la gent d’Olot i la Garrotxa trobi feina i amb condicions més que dignes. Per això, les conclusions de l’estudi ens farà prendre mesures com a sector públic i també al sector privat”.

La finalització de l’estudi i presentació de resultats es durà a terme a finals d’any en el marc d’una jornada oberta a tota la població que comptarà amb una conferència en relació al futur del mercat de treball per part d’una persona reconeguda en aquest àmbit.

Es tracta d’un estudi ambiciós, innovador a Catalunya ja que no es realitzen estudis a nivell comarcal d’aquestes característiques, on prendran part tots els agents del mercat laboral i, per aquesta raó, des de les administracions públiques impulsores es fa una crida a la participació de ciutadans i empreses per a, de forma conjunta, millorar l’ocupabilitat de la població de la Garrotxa i el desenvolupament de l’activitat econòmica a la Garrotxa.

A la imatge, d’esquerra a dreta: Estanis Vayreda, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot i Eduard Llorà, conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de la Garrotxa.