Facilitar l’accés al mercat de treball als col·lectius més vulnerables ha estat una de la prioritats del Consell Comarcal de la Garrotxa i de l’Ajuntament d’Olot. El Consorci Dinàmig, format per ambdues institucions, és l’organisme que gestiona la majoria dels programes oferts pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per assolir aquest objectius a la comarca.

Actualment el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot tenen en marxa una sèrie de programes de Treball i Formació que ajuden a diferents col·lectius socials a millorar la seva formació i experiència laboral. El darrer, iniciat el passat més de maig. En concret, els programes en funcionament són:

Línia MG45 i DONA, dirigida a persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, i a dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència masclista) inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte dins de l’horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades. En tots els programes, l’actuació d’acompanyament consisteix a donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del Programa.

A la Garrotxa tant el Consell Comarcal com l’Ajuntament d’Olot (per número d’habitants, el SOC preassigna contractes de manera independent) van sol·licitar participar en el programa. La sol·licitud cursada pel Consell Comarcal de la Garrotxa recull la participació de deu ajuntaments, en concret, els d’Argelaguer, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Mieres, Montagut i Oix, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, Tortellà i Vall d’en Bas. Les persones contractades, 2 homes i 1 dona, van distribuint les seves jornades laborals en tots els municipis, duent a terme accions de neteja, manteniment i en general, activitats que aporten valor afegit al municipi.

Per la seva banda, l’Ajuntament d’Olot també té contractades 5 persones (2 homes i 3 dones) dins de la línia MG45 i DONA, que duen a terme tasques de millora de la ciutat.

En ambdós casos, la gestió del programa la porta a terme Dinàmig de manera conjunta.

Una altra important línia que es duu a terme a la Garrotxa és la de Joves tutelats i extutelats, per tal de facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari. Aquestes experiències professionals també tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació. En aquest cas, és el Consell Comarcal gestiona directament el programa, amb el suport tècnic de Dinàmig, en el que participen els ajuntaments de Olot (amb dos joves participants), la Vall d’en Bas, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix i Riudaura. En aquesta línia, els joves, a part de realitzar tasques de manteniment municipal, també han tingut l’oportunitat de participar en accions formatives, concretament la de conducció carretons elevadors (30h), competències digitals bàsiques (60h) i manipulació d’aliments (10h).

Aquest programa també té una persona tècnica responsable de fer l’acompanyament a les persones contractades, que dona suport, dirigeix i guia a les persones contractades durant l’execució del Programa. Aquesta actuació ha de facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial, així com facilitar que la persona segueixi la formació que s’estableix en el projecte. Fins el moment, el retorn del programa per part dels ajuntaments de la comarca ha estat excel·lent, valorant ja l’opció de sol·licitar participar de manera mancomunada en una nova convocatòria.

I per últim, en l’àmbit del programa Treball i Formació, a finals del passat mes de maig es va posar en marxa la línia MG52, PRGC i PANP. L’objectiu d’aquest programa, com en els casos anteriors, és què les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat de treball, o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat tot facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

La convocatòria es dirigeix, concretament, als col·lectius de persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades; a persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades, destinatàries de la renda garantida de ciutadania i a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos a jornada completa i l’acompanyament a les persones contractades. A la Garrotxa tenim 2 sol·licituds aprovades (les preassignades al Consell Comarcal i a l’Ajuntament d’Olot) i en funcionament. En aquesta convocatòria participen les peticions els ajuntaments d’Argelaguer, Santa Pau, Mieres, Vall d’en Bas, Castellfollit de la Roca i Les Preses, amb 5 persones contractades en total, i l’Ajuntament d’Olot, amb 9 persones contractades.

La gestió i execució d’aquest programa es fa també des de DinàmiG. Aquest consorci, per tant, aglutina la gestió comarcal d’aquests programes i compta amb professionals especialitzats en aquest àmbit. Aquest programa es va iniciar a finals de maig de 2022 i és el que finalitza més tard dels que ara estan en funcionament, en concret es tancarà a finals de maig del 2023.

En resum, Dinàmig gestiona diverses línies del programa Treball i Formació que, en total, donen l’oportunitat a 32 persones a trobar un futur professional millor, potenciant les seves habilitats i formant-les per una millor incorporació al mercat de treball.

·    Projecte PIME RESILIENT

A més de les accions per donar suport a l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables, DinàmiG també persegueix facilitar a les empreses eines per millorar la seva competitivitat. Amb aquest objectiu, DinàmiG posa en marxa a la Garrotxa el projecte PIME RESILIENT. Es tracta d’un programa d’assessorament intensiu, integral i personalitzat en gestió del negoci dirigit a empreses industrials i de serveis a altres empreses. L’objectiu del projecte és acompanyar i assessorar a empreses de perfil industrial o de serveis a altres empreses perquè consolidin i optimitzin la seva gestió, fent augmentar la seva resiliència i competitivitat dins el mercat.

El programa, que vol treballar de manera personalitzada i individualitzada amb cada empresa, es tractaran diferents aspectes com el posicionament i la segmentació en el mercat, el màrqueting i la comunicació, els canals de comercialització i venda, la millora dels processos productius i, en general, la millora contínua empresarial.

El programa es dirigeix a empreses dedicades a una activitat industrial o de serveis a altres empreses (tallers mecànics, serveis tecnològics i auxiliars a empreses, transport i distribució, construcció, etc.) amb una trajectòria consolidada, una estructura petita (menys de 50 treballadors) i també amb un compromís de millora constant. Es tracta d’empreses que, després d’aquests dos anys tan complicats marcats per la pandèmia, han hagut d’adoptar mecanismes d’adaptació i resiliència.

DinàmiG farà un estudi de les empreses garrotxines que encaixen en els paràmetres del projecte i proposarà a deu empreses participar en aquest projecte, que pot convertir-se en una primera edició si els resultats són satisfactoris i aporta a les empreses un valor afegit en la seva gestió i processos.

·    Algunes dades destacades de DINÀMIG de l’any 2021.

  • El Servei d’Ocupació de DinàmiG va augmentar en un 22% les atencions a persona usuàries de la Garrotxa en recerca de feina. Les insercions van augmentar l’any 2021 en un 304% i les ofertes publicades en un 243%.
  • El Servei d’Emprenedoria va atendre a 147 garrotxins i garrotxines al llarg de
  • L’any 2021 es van dur a terme la major part dels projectes inclosos al Pla de Reactivació Econòmica de la Garrotxa. L’any 2021 es van dur a terme un 57% de les accions planificades i un 25% es van iniciar l’any 2021 i encara estan en execució.

·        Dades actuals del mercat de treball a la Garrotxa

  •  Les dades d’atur a la Garrotxa en aquests moments són del 6,82%, per sota de la mitjana de Catalunya que són d’un 10%. Destaca que el 50% dels contractes realitzats el maig del 2022 són indefinits quan fa una any eren del 16% (un cop ha entrat en vigor la reforma laboral, que incideix en la contractació indefinida).
  • El Servei d’Ocupació de DinàmiG ha rebut 383 persones des del mes de gener fins el mes de maig d’aquest any, dada que representa un increment del 11% respecte l’any
  • Es detecta un important increment d’ofertes gestionades pel Servei d’Ocupació. Al mes de maig el Servei ha gestionat 294, el que representa un increment aproximat del 50% respecte l’any
  • Un 47% de les ofertes rebudes costen més de cobrir per manca de candidats/candidates amb el perfil Corresponen a ofertes del sector de l’hostaleria i turisme, comerç, oficis, i del sector industrial els operaris especialitzats.